• 13

  mar

  Assyriska kvinnoförbundets årsmöte 2017

  ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS (AKF) ÅRSMÖTE ÅR 2017 Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årliga årsmöte i Finlands färja Wiking Line den 10-11 mars 2017. Mötet varade mellan kl 14.30- 17.30. Till mötesordförande valdes Sonya Aho och sekreterare Lilyana Mutlu som ledde oss genom hela dagordningen. Vi hade 26 kvinnor med oss, varav 23 var röstberättigade. Kvinnorna från olika delar i Sverige från Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping och Göteborg. När styrelsen gick igenom verksamhetsberättelen och den ekonomiska redovisningen gavs gamla styrelsen ansvarsfrihet. Sedan var det dags för valberedningen att presenterade sitt förslag på den ny styrelse. En sluten omröstning om viceordförande posten begärdes och verkställdes.

 • 20

  okt

  DEN ASSYRISKA EUROPAKONFEDERATIONENS ORDFÖRANDE ATTIYA GAMRI

  Attiya Gamri, en tidigare medlem av ett regional nederländskt parlament, har blivit vald till ordförande för det Assyriska Europeiska Förbundet för en treårsperiod i Göteborg, Sverige. Assyriska kvinnoförbundet AKF i Sverige vill gratulera Attiya Gamri och önskar henne all lycka med sitt uppdrag som konfederationsordförande. Vi önskar ett gott samarbete kring assyriernas situation både i hemländerna och i exil.

 • 19

  okt

  Assyrian Confederation of Europe

  Organisation Assyrian Confederation of Europe (ACE) grundades 22 April 2016 av Assyriska riksförbunden i Belgien, Tyskland och Sverige. 8-9 Oktober var det dags för det första konventet som hölls i Göteborg. AKF deltog med två representanter, Linda Aydin och Songul Seffo

 • 4

  okt

  European Parliament Conference Addresses Plight of Assyrian Women

  On 29 September 2016, the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) in collaboration with the Assyrian Women’s Federation of Sweden, held a conference entitled ‘Vulnerability and Empowerment of Women and Children in Armed Conflict‘ at the European Parliament in Brussels. The event was hosted by Kati Piri MEP (S&D, Netherlands) and also attended by Bodil Valero MEP (Greens, Sweden). The conference, which brought together representatives of Assyrian women from Sweden, Belgium, Turkey, the Netherlands, Syria, Iraq and Germany, discussed the multiple challenge faced by Assyrian women and children in conflict zones and highlighted the urgent need for international action to end their suffering.

 • 3

  okt

  Conference Declaration

  Vulnerability and Empowerment of Women and Children in Armed Conflict International Assyrian Women’s Conference 29 September 2016 | 10:00 to 13:00 European Parliament, Brussels | Room ASP-1E1

 • 15

  sep

  Brysselkonferens

  Internationell konferens i EU parlamentet om Assyriska kvinnors dubbla utsatthet i krigets Syrien Rapporter från hemländerna om hot, våld, kidnappningar, bortgiften och våldtäkter mot släktingar och bekanta har blivit vardag för många assyrier i Sverige. Mest utsatta är kvinnor och barn, dels för att de är kvinnor och flickor dels för att de tillhör en etnisk och religiös minoritet. Assyriska kvinnors dubbla utsatthet är i fokus för en internationell konferens i EU parlamentet den 29 september i år.

 • 20

  aug

  Assyrisk sommarfestival

  Assyrisk sommarfestival med mat, dans, teater och kulturuppvisning Hela stora torget i Södertälje centrum förvandlades under lördagen den 20:e augusti till en stor assyrisk sommarfestival. Assyriska förbunden ville offentliggöra det som våra föreningar gör till allmänheten. Det var Assyriska riksförbundet, Assyriska kvinnoförbundet och Assyriska ungdomsförbundet som i samarbete anordnade festivalen.

 • 27

  jun

  Dokumentation av Kloten lägret i Örebro

  Assyriska Kvinnoförbundets läger i Örebro 17-19 juni 2016 Bokskriveri och kvinnohistoria, mat, motion och stress samt mänskliga rättigheter var några av de teman som var uppe till diskussion under veckosluts lägret i Örebro den 17-19 juni. Ett 30-tal kvinnor från lokalföreningar runt om i landet deltog i det tre dagar långa lägret på Klotets kursgård

 • 27

  jun

  Föreläsning av Zahra Ousi om hälsa

  VAD ÄR STRESS? I teknikens värld så pratar men om något som deformerar kroppen, dvs. förstör kroppen. I medicinens och biologins värld så handlar det om hur en människa klarar av alla påverkningar och påfrestningar i kroppen; fysiska-, psykiska- och sociala påfrestningar. Alla påfrestningar i livet leder till stress, viktigt är att veta att det är naturligt.

 • 25

  jun

  Barnuppfostran då och nu

  Tiden då när vi var små var det viktigt att föräldrarna inte skämde bort barnen, inte ens när det handlade om spädbarn. Spädbarnen kunde ligga i vaggan hela dagarna. En sträng uppfostran var en bra uppfostran, det skulle vara system och struktur. Föräldrarna var ute på fälten far och morföräldrar oftast tog hand om barnen. Det var skamligt av papporna att krama och pussa på sina barn framför sina egna föräldrar. Det lades stor vikt vid att barn uppförde sig ordentligt. Många såg fysisk bestraffning eller i alla fall hot om fysisk bestraffning som en naturlig del av barnuppfostran. Det var också väldigt naturligt att barn skulle hjälpa till i hemsysslor och lära sig ett yrke vid 7-8 årsålder. De kunde vara lärlingar hos någon som hade eget företag som tex skräddare, frisör, plåtslagare eller annat. Aga var väldigt vanligt på den tiden. Inte bara av föräldrarna även lärare, präster, nära släkt kunde slå barnen.

Till nyhetsarkivet

Kalender

Aktuellt