• 9

  jan

  Inner Wheel vill veta mer om Assyriska Kvinnoförbundet

  Inner Wheel är ett kvinnligt nätverk över hela värden. De verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse. Inner Wheel träffas regelbundet under utvecklande och stimulerande former. De har ca 3900 medlemmar i 92 klubbar runt om i hela landet. Den första klubben bildades i England 1924. Nu finns de i 100 länder

 • 12

  dec

  Aktivitetsmässa för asylsökande

  AKTIVITETSMÄSSA FÖR ASYLSÖKANDE Många av de som är TIA-anordnare har ställt ut på en mässa den 12 december 2018 och berättat om sina aktiviteter för asylsökande och andra. Detta skedde på ABF huset på Vårby gård. Vi var där med några av våra deltagare som fick gå runt till de olika borden och prata med utställare och fika tillsammans.

 • 2

  dec

  Kultur och Hantverksfestival

  SIOS:s Kvinnokommittén anordnade en aktivitet, Kultur och Hantverksfestival. Till denna aktivitet var alla Invandrar kvinnoorganisationerna inbjudna, bland annat Assyrisk Kvinnoförbundet var med på plats.

 • 30

  nov

  AKF:s Asyl-projektet når målet!

  AKF-Asyl projektet rullar framåt så som förväntat och en ökning av deltagare. Deltagare/studenter är väldigt glada över undervisningen dem får. Arsan Arsan som är ansvarig lärare är en kompetent lärare som är uppskattad av deltagarna.

 • 17

  nov

  Föreläsning av Robert Hannah, Politik och Potatisskallen

  Robert Hannah, Svenskassyrisk riksdagsman och invald i liberalernas partistyrelse, bjöds in av AKF, AKC och Inanna föreningen, för att ha en föreläsning. Under föreläsningen pratade han om sin nyutkomna roman, “Potatisskallen” och syftet med hans verk. Robert Hannah berättar om tre svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund. Huvudkaraktärerna är assyrier. Boken handlar om kulturkrock och hur det är att växa upp med en ständig känsla av utanförskap. Boken bygger på hans erfarenheter från politiken, men framför allt från hans egen uppväxt I förorten Tynnered, “lilla Södertälje” i Göteborg. Enligt honom beskrivs boken vara en berättelse om ett annat Sverige där helt andra regler gäller - ett parallellt samhälle med hedersvåld och utanförskap.

 • 15

  nov

  Asylsökande i Sverige - Lärdom från en panelundersökning

  Delmi hade en konferens om asylsökande i Sverige -Lärdom från en panelundersökning. Nursel Awrohum och Zekiye Cansu deltog i konferensen som var mycket intressant . En asylsökandes tillvaro är präglad av risker, osäkerhet, knappa resurser och social exkludering. Nästan 10 % av befolkningen i Sverige har varit asylsökande själv eller nära anhörig till en som har gjort det. Undersökningen som gjordes var grundat på 1700 tillfrågade av dem var det 1245 som intervjuades. 244 var med till slutet. Oftast var det kvinnor och icke arabistalande som föll bort.

 • 20

  okt

  GRATTIS ASSYRISKA KULTURHUSET I GÖTEBORG

  AKF var på Assyriska kulturhusets 30-års firande i Göteborg och ville stort gratulera föreningen för alla dessa år. AKF planerade att ha sitt styrelsemöte under den tiden i Göteborg samt vi planerade också att ha en föreläsning i samarbete med föreningen av Adad Baranto som är överläkare i ortopedi och ryggkirurgi. Det var en väldigt intressant och välbesökt föreläsning. Adad arbetar på Sahlgrenska sjukhuset och har även eget sjukhus. Där fick vi också möjlighet att träffa många kvinnor och värvade många nya medlemmar. På kvällen var det fest och firandet fortsatte kvällen lång. AKFs ordförande höll tal och gratulerade föreningen. Tack Assyriska kulturhuset för allt ni gör för alla medlemmar och önskar er all lycka och framgång i framtiden. Nursel Awrohum AKf ordförande

 • 1

  okt

  AKF- ASYLPROJEKT

  AKF har blivit beviljade projekt medel från Länsstyrelsen för att bedriva ett asyl projekt där asylsökande får meningsfull sysselsättning under asyltiden. Det påskyndar också framtida etablering i samhället och arbetslivet för de som beviljas uppehållstillstånd.

Till nyhetsarkivet

Kalender

Aktuellt