• 17

  maj

  Berätta din livshistoria

  Se hit alla starka assyriska kvinnor! Din eller i din närhet annan kvinnas livshistoria är viktig att dokumentera för framtida generationer. Därför planerar Assyriska kvinnoförbundet, AKF, att ge ut en bok om assyriska kvinnors livshistoria.

 • 15

  maj

  Möte i Eskilstuna

  Idag, 13/05/17 har vi, Assyriska kvinnoförbundet haft en fin upplevelse då vi åkte till Eskilstunas Assyriska förening.

 • 7

  maj

  Föreläsning av överläkaren Dr. Fuad Celebioglu

  Föreläsning om bröstcancer av Fuad Celebioglu Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje i samarbete med AKF ordnade en föreläsning av överläkaren Fuad Celebioglu. Han jobbar som kirurg på Södersjukhuset. Det var ca 70 personer som deltog på föreläsningen och det var både män och kvinnor. Föreläsningen var väldigt givande och uppskattad. Deltagarna som närvarade hade många frågor och funderingar som ställdes till Dr. Fuad.

 • 12

  apr

  Assyriska Bistånd och Utvecklingsfonden invigde sin mediciniska klinik i Kamishly

  Assyriska Bistånd och Utvecklingsfonden utvidgade och utvecklade sin mediciniska klinik i staden Kamishly. Med denna utvidgning fick kliniken utökad kapacitet och har nu möjlighet att fungera som ett sjukhus och ge alla former av vård.

 • 7

  apr

  Terrordåd

  Sverige har drabbats av ett terrordåd i hjärtat av Stockholm

 • 7

  apr

  AKITO 6767

  Det assyriska nyårfirandet med solsken och härlig april väder. Aktiviteter fortsatte under hela söndag både för barn och vuxna för att fira in det nya assyriska året 6767

 • 4

  apr

  FAMILJEFEST I VÅRSOLEN LOCKADE STOR PUBLIK TILL AKITU

  Assyriska kvinnoförbundet, Assyriska riksförbundet och Assyriska ungdomsförbundet tillsammans med Södertälje föreningen anordnade ett oförglömligt nyårsfirande av Akitu som lockade både stora och små

 • 13

  mar

  Assyriska kvinnoförbundets årsmöte 2017

  ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS (AKF) ÅRSMÖTE ÅR 2017 Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årliga årsmöte i Finlands färja Wiking Line den 10-11 mars 2017. Mötet varade mellan kl 14.30- 17.30. Till mötesordförande valdes Sonya Aho och sekreterare Lilyana Mutlu som ledde oss genom hela dagordningen. Vi hade 26 kvinnor med oss, varav 23 var röstberättigade. Kvinnorna från olika delar i Sverige från Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping och Göteborg. När styrelsen gick igenom verksamhetsberättelen och den ekonomiska redovisningen gavs gamla styrelsen ansvarsfrihet. Sedan var det dags för valberedningen att presenterade sitt förslag på den ny styrelse. En sluten omröstning om viceordförande posten begärdes och verkställdes.

 • 20

  okt

  DEN ASSYRISKA EUROPAKONFEDERATIONENS ORDFÖRANDE ATTIYA GAMRI

  Attiya Gamri, en tidigare medlem av ett regional nederländskt parlament, har blivit vald till ordförande för det Assyriska Europeiska Förbundet för en treårsperiod i Göteborg, Sverige. Assyriska kvinnoförbundet AKF i Sverige vill gratulera Attiya Gamri och önskar henne all lycka med sitt uppdrag som konfederationsordförande. Vi önskar ett gott samarbete kring assyriernas situation både i hemländerna och i exil.

 • 19

  okt

  Assyrian Confederation of Europe

  Organisation Assyrian Confederation of Europe (ACE) grundades 22 April 2016 av Assyriska riksförbunden i Belgien, Tyskland och Sverige. 8-9 Oktober var det dags för det första konventet som hölls i Göteborg. AKF deltog med två representanter, Linda Aydin och Songul Seffo

Till nyhetsarkivet

Kalender

Aktuellt