Styrelsen

AKF har val av ny styrelse vart annat år. Mellanåret har vi  informations möte för våra medlemmar. Styrelsen har möte varje månad och vid behov. Styrelsen består av 7 st ordinarie ledamöter och 2 st suppleanter.

Nursel Awrohum

Ordförande

0760065859
Zekiye Cansu

Vice ordförande

Samira Gergeo

ledamot

Elisabeth Nison

Ledamot

Atea Baravdish

Kassör

Ayfer Rhawi

Sekreterare

Yildiz Kerimo

ledamot