Assyriska Kvinnoförbundet
Org.nr: 802427-7280
Plusgiro: 49 01 40 – 1

Besöksadress/postadress

Hantverksvägen 2, 1tr
151 65 Södertälje

Nursel Awrohum 
Nybergagatan 7 
152 43 Södertälje Nursel Awrohum
E-post: info@assyriskakvinnoforbundet.se

Kontaktformulär