Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)

  • Är ett samlande organ för kvinnliga medlemmar i assyriska i Sverige
  • Verkar för att stärka och öka assyriska kvinnors makt och delaktighet i såväl det assyriska föreningslivet som i samhället
  • Arbetar för att uppnå ett jämställt assyriskt föreningsliv där kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar att utveckla och forma verksamheten
  • Vår uppgift är att synliggöra och lyfta fram frågor som berör assyriska kvinnor och vara deras röst på nationell och internationell plan
  • Verkar för att bevara och utveckla den assyriska kulturen och språket