Den 24 januari bjöd ABF in AKF till en nätverksträff för etniska organisationer.

Skrivet 2024-03-01

En heldags aktivitet om organisationsutveckling för ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer.
De etniska organisationerna är bland dem som har drabbats hårdast av regeringens pågående nedskärningar av civilsamhället. ABF har bjudit in till en mötesplats för att gemensamt utforska vägen framåt.

Vilket stöd finns tillgängligt idag?
Dagen var inspirerande och med mycket erfarenhetsutbyte.

Från långsiktigt hållbara organisationer diskuterade man strategier för att behålla en stark organisation och verksamhet.
Allmänna arvsfonden, Postkodstiftelsen och MUCF informerade om att ansöka om projektstöd och att dem alla på sitt sätt lär sig mer om att söka projektfinansiering för sina organisationer så att civilsamhällets organisationer skall kunna ansöka projektbidrag eller organisationsbidrag.

Zekiye Cansu