”Assyriska kvinnoförbundets konferens om språkets framtid”

Skrivet 2024-05-01

”Assyriska Kvinnoförbundets konferens om Språkets framtid”                                           

”Assyriska kvinnoförbundets konferens `Språkets framtid`lördagen den 20 april blev en verklig styrkemanifestation för assyriska språket i vår tid som också gav mycket gott hopp för framtiden. Som alla AKF:s konferenser var den fantastiskt originiserad och genomförd av de många hängivna volontärerna.

ABF-husets stora sal mitt på Sveavägen i Stockholm var fylld till bristningsgränsen. Hela dagen modererades briljant och med stor känslighet av journalisten Shamiram Demir som med nyfikenhet och humor lockade fram det bästa av dagens många talare – unga som gamla.

Ribban för dagens höga nivå på anförandena sattes direkt av förbundsordförande Zekiye Cansu som i ett passionerat inledningsanförande satte fokus på alla de stora frågorna för dagen.   

Programmet började mycket fint och stämningsfullt med intervjuer av de båda assyriska veteranerna Rahel Gavrye och Fikri Baydono från Ikoro som berättade förtrollande minnen från hemlandet och brandtalade för språkets överlevnad.

Därefter följde ett mycket kvalificerat fördrag på högsta vetenskapliga nivå om det assyriska språkets utveckling från äldsta tider. Föredraget hölls inför en uppenbart mycket engagerad publik av den store experten Professor Efrem Yildiz, särskilt tillrest från Salamanca i Spanien.

Psykologen Önver Cetrez talade därefter intressant och tankeväckande kring motivation för att föra modersmålet vidare – både hos ungdomar och föräldrar.

Allmänt jubel mötte språkforskaren Ema Demir, etnisk svensk som lärt sig flytande assyriska och talade oerhört inspirerande om strategier för att skapa en livskraftig minoritetsspråks-överföring i blandäktenskap och hur ingifta bäst lär sig språket.

Nestorn bland assyriska språkkämpar i Sverige, Malfono Gabriel Afram, höll sedan ett med sedvanlig briljans formulerat anförande kring sambandet mellan språk och nation där han också kraftfullt betonade vikten av att garantera tillräckliga medel för  språk och kultur.

Därefter följde modersmålsläraren Moshe Dawod Ibrahim som trollband sin publik med en presentation baserad på sitt mångåriga arbete som mycket framgångsrik modersmålslärare i Linköping.
Ett föredrag praktiskt inriktat mot att föra språket vidare och genomsyrat av en glödande entusiasm utan like. 400 elever studerar idag modersmålet i Linköping!

Därefter följde Sevim Barbasso Helmers och Berolin Deniz som berättade för en mycket intresserad publik hur de gått till väga för att lära sina barn språket. Berolin berättade även med humor och känsla vad det innebär att tillägna sig nationalspråket i vuxen ålder.

Rektor Lovisa Bethmorad delade därefter med sig av mycket viktiga och väsentliga perspektiv på modersmålsundervisningens ställning och möjligheter i skolan idag.

Dagen avslutades sedan på mest hoppingivande tänkbara sätt. Efter ett storartat dansframträdande av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka och några mycket fina sångnummer hade turen kommit att intervjua tre assyriska skolungdomar – Lilia Moushe, Ishtar Hadodo och Jacob Acho.

Deras fina och tänkvärda intervjusvar på flytande assyriska blev det kvardröjande slutackordet från en fantastiskt organiserad konferensdag.

Det assyriska språket lever – och kommer att leva!

                                                      Text: Per Hägglund