Historiskt besök av Assyriska kvinnoförbundet!

Skrivet 2024-03-01

Den 27 januari 2024 besökte Assyriska kvinnoförbundets styrelse Hans Eminens Mor Youhanon Lahdo, ärkebiskop av Sverige och övriga Skandinavien med säte i St. Jacobs katedral i Södertälje, för att gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till sitt nya uppdrag som ärkebiskop.

Det var en mycket trevlig och fin stämning med ett varmt mottagande av ärkebiskopen och kyrkans representanter som fanns på plats i hans residens.

Assyriska kvinnoförbundet (AKF) överlämnade böcker skrivna av Gabriel Afram, Anna Melle, AKF:s verksamhetsberättelse och AKF:s 40-årsbok.

AKF har haft en fin diskussion om bland annat modersmålsläget, kvinnofrågor i den syrisk ortodoxa kyrkan, ungdomsfrågor, utmaningar och vad vi alla tillsammans kan göra för att stärka vårt folks framtid i Sverige mm.

Det diskuterades också om hur man ska gå till väga för att inkludera kvinnor i kyrkostyrelsen som idag bara består av män, trotts att det finns många aktiva engagerade kvinnor som utför uppgifter bättre i kyrkan.

Vi tog även upp Södertälje som har drabbats av en våg av skjutningar och mord och kyrkans roll för att förebygga otrygghet och kriminalitet bland unga.

Vi pratade också om dagens unga föräldrar som bara pratar svenska med sina barn. Vad kan kyrkan göra för att få föräldrar att lära sina barn modersmålet.

Kyrkans syn på jämställdhet framförallt vid dopet. Dopceremonin är densamma när en pojke eller en flicka döps förutom att pojken tas runt altaret och flickan inte ens överlag får vara på altaret.
Även andra frågor ställdes och diskuterades.

 Ärkebiskopen var mottaglig och svarade på alla våra frågor som han tyckte var viktiga.
Assyriska kvinnoförbundet tackar kyrkan och önskar ärkebiskop Mor Youhanon Lahdo all lycka i sitt viktiga uppdrag.

En trevlig och mycket givande träff.

Text Zekiye Cansu

Bild Bironia Orahem