Verksamhet

Verksamhet

Verksamhet Assyriska Kvinnoförbundets (AKF) verksamhet spänner sig över det politiska, sociala och kulturella fältet. Verksamheten vänder sig i första hand till alla våra kvinnliga medlemmar och kvinnosektioner i assyriska lokalföreningar.

AKF anordnar utbildningar i organisations- och verksamhetsutveckling och andra aktuella ämnen som berör kvinnliga medlemmar och assyriska lokalföreningar.

AKF anordnar sommarläger, konferenser, veckoslutskurser, föreläsningar, hemlandsresor och andra resor  med syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan våra kvinnliga medlemmar i det assyriska föreningslivet och för att stärka samarbetet med assyriska kvinnoorganisationer både nationellt och internationellt. AKF stödjer och stimulerar lokalföreningar att arrangera aktiviteter som engagerar och stärker assyriska kvinnor. Det kan vara allt från FN:s barnkonvention och internationella kvinnodag den 8 mars och familjeläger.

Samarbete

AKF har ett gott samarbete med Assyriska organisationer världen över, Assyriska föreningar i hela Sverige, och Assyriska fotbollsföreningar i Sverige, Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO),, Assyriska Demokratiska rörelsen (ZOWAA) samt Assyrian Monitor For Human Rights. AKF har också ett gott samarbete med Assyrier Utan Gränser och Assyriska hjälpfonden. AKF har även ett gott samarbete och är medlemmar hos externa organisationer som exempelvis (SIOS) som är paraplyorganisation för etniska invandrar organisationer i Sverige och Arbetarnas bildningsförbund (ABF).