Arbetsmarknadsföreläsning

Skrivet 2024-02-01

Assyriska kvinnoförbundet i samarbete med Ikoro café anordnade en föreläsning av Tserenkhuu Byambadorj om arbetsmarknaden. Föreläsaren är informatör och kommer från LO-distriktet i Stockholms län.

LO-distriktet har påbörjat ett projekt som informerar om facket och arbetsmarknaden (svenska modellen, kollektivavtal och vilka rättigheter du har på arbetsplatsen etc). Inom LO arbetar man mycket med att sprida kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vad man har rätt till som anställd. Inom stora grupper är kunskaperna på området begränsade vilket medför en sårbarhet för den enskilde och risk för att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Det kan handla om att få rätt lön, anställningstrygghet, arbetsmiljö, inbetalning av skatt och pensioner eller att omfattas av viktiga försäkringar.

LO (Landsorganisation) är en paraplyorganisation för 14 fackförbund. De 14 fackförbunden arbetar aktivt, informerar sina medlemmar på arbetsplatserna och bedriver sedan länge informationsarbete i skolor.  

Genom detta projektet vill man nå utrikesfödda grupper utanför arbetsplatserna, t.ex. via kontakter med olika föreningar, kyrkor och kommuner. Dessa grupper är mycket utsatta på grund av okunskap om arbetsmarknaden och bristande kunskaper i svenska. Föreläsningar är kostnadsfria och LO-distriktet erbjuder och anordnar dessa föreläsningar genom projektet.

Tserenkhuu informerade om att facket är viktigt för en anställd och att det är en trygghet i arbetslivet. Man diskuterar och förhandlar med arbetsgivare om löner, villkor och rättigheter. En organisation som jobbar för att alla som arbetar ska ha det bra på jobbet. LO är inte en myndighet, utan besluten styrs av sina medlemmar. Som medlem kan man alltid vända sig till sitt fakförbund för råd och stöd.

Lön i Sverige; Svensk lag säger ingenting om löner eller om lägsta lönen i kollektivavtalet. Utan kollektivavtal finns ingen garanterad lägsta gräns.

Tserenkhuu informerade om olika försäkringar  

  • Individuella försäkringar,
  •  Medlems försäkring
  •  AvtalsFörsäkringar
  • Lagstadgade försäkringar

Tserenkhuu tog också upp om Kolletkivavtalsförsäkringar, Tjänstepension, AFA Försäkring och Fora. Fora är väldigt viktigt att välja, vid dödsfall kommer dessa pengar fördelas till andra pensionerar och inte till anhöriga.

Vi tackar Tserenkhuu Byambadorj för en givande föreläsning och för alla frågor hon svarade på som ställdes av deltagarna. Vi vill tacka alla 28 deltagare som kom på föreläsningen.

Text: Zekiye Cansu

Bild: Zekiye Cansu