Arkiv: Inlägg

Mors dag samt föreläsning av Shamiram Gevriye om socialtjänstens viktiga uppdrag och roll!

Mors dag samt föreläsning av Shamiram Gevriye om socialtjänstens viktiga uppdrag och roll! Lördagen den 25 maj 2024 arrangerade Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje...

Skrivet 2024-05-30 Läs mer
AKITU BRIKHO!

AKITU BRIKHO! Akitu, som även kallas för Ha-bNison, välkomnar det nya året 6774! Akitu är en del av vår historia och därför firar assyrier...

Skrivet 2024-04-10 Läs mer
Assyriska kvinnoförbundet besökte idag den 16/3 Assyriska Kulturföreningen Botkyrka.

Vi träffade kvinnosektionen samt en manlig medlem.Vi diskuterade olika aktuella ämnen, bland annat om situationen kring vårt språk. AKF tog upp planerade aktiviteter och...

Skrivet 2024-04-03 Läs mer
Söndagen den 18/2-24 AKF besöker AKC:s förening

Söndagen den 18/2–24 AKF besöker AKC:s förening, vi träffade kvinnosektion och flera manliga medlemmar och dem blev väldigt glada över vårt besök. AKF:s ordförande...

Skrivet 2024-03-01 Läs mer
Den 24 januari bjöd ABF in AKF till en nätverksträff för etniska organisationer.

En heldags aktivitet om organisationsutveckling för ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer.De etniska organisationerna är bland dem som har drabbats hårdast av regeringens pågående nedskärningar av...

Skrivet 2024-03-01 Läs mer
Arbetsmarknadsföreläsning

Assyriska kvinnoförbundet i samarbete med Ikoro café anordnade en föreläsning av Tserenkhuu Byambadorj om arbetsmarknaden. Föreläsaren är informatör och kommer från LO-distriktet i Stockholms...

Skrivet 2024-02-01 Läs mer
”Att åldras i främmande land”

Rabita Kerimo inledde med ett kort tal och bjöd sedan in Anna Melle att komma fram. Den 17 november 2023 höll Anna Melle en...

Skrivet 2024-02-01 Läs mer
AKF:s årsmöte 20230826

Assyriska kvinnoförbundets årsmöte AKF hade sitt årsmöte i Föreningarnas Hus i Örebro den 26 augusti 2023. På mötet närvarade 44 medlemmar som kom från...

Skrivet 2023-09-22 Läs mer
Assyriska Martyrernas dag den 7 augusti 2023

Varje år uppmärksammar och hedrar vårt folk runt om i världen våra martyrer som föll offer för massakern 1933 och folkmordet Seyfo 1915. Assyriska...

Skrivet 2023-08-07 Läs mer
AKF:s kvinnoläger den 17-18 juni på Breviks Kurs- och Lägergård i Norrköping!

Assyriska kvinnoförbundets kvinnoläger den 17-18 juni på Breviks Kurs- och Lägergård i Norrköping! AKF:s veckoslutsläger ägde rum den 17-18 juni på Breviks Kurs- och...

Skrivet 2023-07-13 Läs mer