Till minnet av Naum Faik!

Skrivet 2022-02-05

Respekt till alla minnen

′′ Jag föddes i dig, jag vill också dö, mitt hemland! Min hud borde begravas i Turabdin…”

Naum Faik visioner och hårda arbete ligger till grund för den assyriska rörelsen i hela världen. Efterlyser enighet mellan alla sekter av vårt folk och enandet av våra nationella tankar och kampen för att vårt folk ska få rätten att leva i våra förfäders historiska marker i Mesopotamien. Detta bevisade han i alla sina dikter, sånger och skrifter i tidningar samt tidningar som han arbetade för fram till sin död.

AKF