The 1st International Turabdin Symposium

Skrivet 2023-07-07

Assyriska kvinnoförbundet (AKF) har fått inbjudan att delta i det första internationella Turabdin-symposiet, som ägde rum mellan den 1 maj och 6 maj 2023. Symposiet fokuserade på Turabdin-regionen, som har varit en historisk hemvist för assyrier. Trots att antalet assyriska bosättningar i regionen har minskat av olika skäl till några tusen, finns det fortfarande platser med historisk betydelse som bär assyriska namn.

Symposiet syftade till att förstå historien och sammanhanget för människor som har levt i Turabdin i tusentals år men tvingats migrera av olika skäl. Det inkluderade studier om assyriernas påverkan på etnografi, kultur, historia, religion och konstnärliga frågor.

Deltagarna utforskade den etniska och religiösa mångfalden som en gång fanns i Turabdin, där assyrier, arameer, babylonier, hettiter, hurriter, Mitanni och syrier levde tillsammans med araber, kurder och turkar. Symposiet syftade till att sammanföra den gamla och nya historien och reflektera över olika kulturers andelar, värden för samexistens och bevarande samt reflektion över konst.

Målet var att övervinna historiska konflikter och bygga broar för bättre förståelse. Symposiet skapade en plattform för försoning, sårläkning och fredsbyggande. Det första internationella Turabdin-symposiet bidrog till att främja fredlig samexistens mellan olika kulturer, etniska grupper och religioner.

Under symposiet hölls föreläsningar av forskare, studenter, assyriologer och representanter från olika organisationer. AKF deltog med föreläsning om assyriska kvinnors migration till Sverige och deras ställning i det svenska samhället idag. Andra ämnen inkluderade historisk identitet, språk, litteratur, religion, sociokulturellt liv och medicin bland assyrier. Dessutom genomfördes workshops om konst, hantverk och mat i Turabdin.

En utflykt arrangerades till platser som Sefine Square på Mount Cudi, klostret Deyrulzafaran, Mor Gabriel-klostret, kyrkan St. Mor Yakup och Dara.

Assyriska kvinnoförbundet uttryckte sin tillfredsställelse och hopp om att symposiet skulle bidra till framtida liknande symposier för att främja assyrisk kultur, identitet och undervisning i modersmålet. Tillsammans kan förändringar uppnås.

AKF tackade arrangörerna bakom det första internationella Turabdin-symposiet samt Turabdin och Sirnak universitet för deras ansträngningar.

Text: Zekiye Cansu

12 maj 2023