SIOS föreläser för AKF om ”upplevd rasism”.

Skrivet 2023-01-16

Lördagen den 3 december 2022 fick AKF en föreläsning om ”upplevd rasism 2021-2022 – etniska organisationers perspektiv” av SIOS ordförande Amadeu Batel och SIOS kanslist/ projektledare Erica Stensson i Inanna Familjeföreningen i Botkyrka.SIOS betyder Samarbetsorganisation för invandrarorganisationer i Sverige och är en paraplyorganisation för etniska organisationer. SIOS företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över 40 000 medlemmar organiserade i lokala ideella föreningar. SIOS har funnits i snart 50 år. AKF är medlem i SIOS och SIOS Kvinnokommitté där AKF:s vice ordförande Hulya Sinemli är ordförande.

Amadeu berättade om hur SIOS har kämpat, och kämpar än, med att uppmärksamma politiker och myndigheter om att det förekommer rasism.
Erica informerade om att det gjorts en enkätundersökning samt en film där personer blir intervjuade om hur de upplevt rasism i olika situationer.

Det finns en växande rasism i samhället idag. Många människor ser inte rasismen och förstår inte hur den drabbar oss med annan etnisk bakgrund.

AKF agerar, kämpar och förhindrar fortsatt spridning av rasism och intolerans bland våra medlemmar.

AKF tackar Amadeu och Erica för en givande föreläsning om ”upplevd rasism”.

Vid pennan
Ayfer Rhawi