Debatt om modersmål på AssyriaTV

Skrivet 2023-02-21

Hur är situationen för assyriska språket som modersmål i Sverige?

Den 2 feb 2023 medverkade Elias Younan, Aghnatios Soma och Zekiye Cansu i ett debattprogrammet om modersmålsspråket på Assyria TV.

Programmet handlade om hur situationen är för det assyriska språket som modersmål i Sverige.

Diskussionen handlade bland annat om hur bra våra lärare undervisar assyriska modersmålet i skolorna. Vi har många lärare som behöver gå på kurser för att utvecklas i metodik, för att kunna lära ut så pedagogiskt som möjligt så att eleverna dras till modersmålsundervisningen.

Modersmålet läggs ofta på skolschemat som sista lektion, vilket gör att flera elever tappar intresset. De vill inte stanna kvar efter sina klaskamrater för att delta på en extra modersmålslektion, som dessutom är sent på eftermiddagen då elever är hungriga och tappar fokus.

På vissa skolor har våra assyriska hemspråkslärare diskuterat detta med sina rektorer för att lägga assyriska undervisningstimmen när eleverna har håltimme, och det har funkat för många elever.

Något annat man diskuterade är att föräldrar har ett ansvar att prata med sina barn på modersmålet mm.

Några frågor som Cansu har fått svara på: 

Vad är viktigt med modersmålet och varför är modersmålet så viktigt?

Innan jag svarade på frågan försökte Zekiye påpeka vad man vill säga om denna dag, det Internationella modersmålet instiftades av UNESCO 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Den 21 februari firar hela världen denna dag med olika aktiviteter som konferenser, konserter, seminarier mm. För att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner.

Ramcin Ideella föreningen uppmärksammade dagen för första gången bland vårt folk och det tackar vi dem för.

Alla språk är lika mycket värda. Man kan lära sig andra språk men inget språk kan ersätta ens eget.

Svar på första frågan: Det är viktigt att ge eleven kunskaper och möjligheter att kunna utveckla sitt språk. Modersmålet har en stor och viktig roll för barnens språk och personlighetsutveckling. Modersmålet är viktigt för identiteten. Forskningen säger att kan man sitt modersmål grundligt så har man betydligt lättare att lära sig andra språk. Detta gör att man känner sig tryggare i sin kunskap och i sitt lärande.

En annan fråga som Zekiye har fått var: 

Varför ska språket bevaras?

Därför att språket är nyckeln till att bevara kulturella traditioner. Därför är det viktigt att möjliggöra att språket ärvs ifrån generation till generation. Språket har använts i Sverige i ca 55 år, i samband med vår invandring, och har använts i olika grad av befolkningen. Därför måste det vackra språket bevaras!  Idag finns det tyvärr vissa som vill annat.

En sista fråga till Zekiye var:

Hur kan man bevara modersmålet?

  • Viktigt med skolframgång
  • Viktigt att barn skall fortsätta använda modersmålet
  • Viktigt att föräldrarna är medvetna om språkförlust och måste aktivt hitta lösningar för att bevara språket. Det är viktigt att föräldrar pratar med barnet på modersmålet
  • Vi behöver språkinstitution
  • Prof. Shabo Talay har skapat en hemsida för lärandet av språket. Jan Beth-Sawoce skriver med latinska bokstäver. Gabriel Afram skriver med våra bokstäver, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Många fler brinner och kämpar för vårt språk!
  • Stödja vår kyrka! Varför har vi 100 kyrkor men ej enda skola?
  • 1 timmes modersmålsundervisning som eleverna har tillgänglig till på svenska skolor bör fortsätta!

Idag saknas det mycket för att vårt språk ska gå vidare till kommande generationer. Nu lever majoriteten av assyrierna i diaspora och forskningen säger att ett språk försvinner efter tredje eller fjärde generationen. Detta kan alltså drabba assyrierna om inget görs. Läget är därför akut och vi har inte räd att vänta.

Assyriska kvinnoförbundet vill uppmana och uppmuntra det svenska samhället att hjälpa till att bevara en flertusenårig historia.

Det är därför viktigt att ha språkinstitution och detta är lösningen. Ett institut som producerar assyriska skolböcker, för att stödja modersmålslärare runtom i hela världen, för att se till att det vackra assyriska språket bevaras och fortsätter att blomstra.

Assyriska kvinnoförbundet har kommit ut med ett inbjudningsbrev till våra organisationer för att diskutera och höra hur dem tänker kring assyriska modersmålet. Mötet kommer att äga rum den 12/2–2023 i S:t Jacob katedral i Södertälje.

I 42 år har Assyriska kvinnoförbundet kämpat för kultur, traditioner och språket, därför har vi alla ansvar och tillsammans kan vi förändra.

Tack alla som medverkade och närvarade digitalt på Assyria TV. Tack Assyria TV för inbjudan till detta program.

Vid pennan Zekiye Cansu

Bild AssyriaTV