Mors dag samt föreläsning av Shamiram Gevriye om socialtjänstens viktiga uppdrag och roll!

Skrivet 2024-05-30

Mors dag samt föreläsning av Shamiram Gevriye om socialtjänstens viktiga uppdrag och roll!

Lördagen den 25 maj 2024 arrangerade Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje i samarbete med Assyriska kvinnoförbundet (AKF) och de tre kvinnosektionerna i Assyriska föreningarna i Botkyrka; Assyrien Kulturcenter (AKC), Assyriska kulturföreningen i Botkyrka (Akfb) och Inanna Familjeföreningen, i samband med Mors dag, en föreläsning av Shamiram Gevriye om socialtjänstens viktiga uppdrag. Trots det fina vädret, kom det många för att lyssna på Shamiram samt för att uppmärksamma Mors dag! 

Shamiram studerade vid Örebro Universitet och har bland annat socionom examen. Hon är resultatenhetschef på Mottagningsfunktionen vid AoF, inom området arbete och försörjning-mottagning och utredning.

A group of women standing in a room

Description automatically generatedHon berättar om hur socialtjänsten arbetar, om olika frågor och utmaningar de möter i sitt arbete och hur socialtjänsten arbetar i samarbete med bland annat skolan. Shamirams arbete är mycket sekretessbelagt. Hon tycker att Södertälje kommun har god samverkan mellan olika myndigheter. Om en tjänsteman på socialtjänsten har tagit fel beslut i ett ärende, som senare upptäcks, blir det en polisiär fråga.

 All information måste dokumenteras! De närvarande visade stort intresse vilket visades inte minst genom de olika frågorna som ställdes såsom våld i nära relation, missbruk, barn-och ungdoms problem, skolans roll och skyldighet i orosanmälningar till socialtjänsten, om det är stora skillnader i arbetet mellan olika kommuner mm.

Intresset var stort och det diskuterades en hel del, framför allt gällande barn som är i fara och riskerar att hamna i kriminalitet som idag har sjunkit till 8 års ålder som är skrämmande. Shamiram tackade för sig och avslutade sin föreläsning med att säga: -Socialtjänsten kan göra mer i samarbete med hemmet! 

A group of people sitting in chairs

Description automatically generatedDet var en mycket lyckad och givande föreläsning! 

Efter föreläsningen fortsatte vi kvällen med mingel och shahro med dans och musik, i samband med Mors dag firandet. Det bjöds på en lättare förtäring, frukt och fika med kaffe.

Det lästes upp dikter skrivna av Rima Nahroyo som en hyllning till alla mammor, av Suheyla A, Rima och Aygul.

Aygul berättade om varför man firar eller uppmärksammar Mors dag.

Vi tände ett ljus för alla mammor!

 Å AKF:s vägnar önskar vi alla fantastiska mammor god hälsa och välmående!

                                                         Vid pennan Ayfer Rhawi