Julaktivitet

Skrivet 2021-11-26

Assyriska kvinnoförbundet uppmanar alla våra föreningar att lära barnen hur man gör HQUDE!
AKF bidrar föreningen som genomför denna julaktivitet.
Ansökan om bidrag görs på hemsidan senast den 10/12 21.
Bidraget skickas när dokumentationen har kommit in till AKF.