Föreläsning av Mourad Kouri!

Skrivet 2023-01-16

Föreläsning av Mourad Kouri, om sitt arbete på HVB-hem med socialt utsatta ungdomar!

Mourad Kouri är behandlingspedagog och konstnär, och har arbetat på olika HVB-hem med socialt utsatta ungdomar sedan 2010. Hans konstnärskap går ut på att behandla komplexiteten av att leva i ett mångkulturellt samhälle, genom skulptur, installation, video och fotografi. Kouri är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Concordia University i Montreal, samt Södertörns Högskola i Stockholm. Kouri har ställt ut sin konst nationellt och internationellt.

AKF anordnade den 20 november en föreläsning av Mourad Kouri i Assyriska föreningen i Södertälje. Det närvarade ett 30-tal personer för att lyssna på ödmjuke Mourad om sitt arbete på HVB-hem med utsatta ungdomar som hamnat snett i samhället. Det är ett Hem för Vård eller Boende. Han jobbar med barn i åldrarna 13-18 år. Alla barn har av olika skäl inte möjlighet att bo hos sina föräldrar under uppväxten. 

 Enligt Mourad så är 9 av 10 fall ofta orsaker i hemmiljön som gör att man inte kan bo med sina föräldrar. Det kan handla om missbruksproblematik, kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet. Det är socialtjänsten som ska se till att barnet placeras i ett HVB-hem. Att barnen och ungdomarna är delaktiga i sin behandling är en förutsättning för resultat, och det har Mourad konstaterat. Efter föreläsningen fick deltagarna ställa frågor som Mourad svarade på.

Det var en mycket givande föreläsning, ett väldigt viktigt och intressant ämne som är aktuellt idag med tanke på alla skjutningar som sker runt om i Sverige. Vi tackar Mourad Kouri för att han kunde

komma och föreläsa, alla närvarande, Assyriska föreningen i Södertälje samt AssyriaTV som spelade in föreläsningen för att fler får möjlighet att ta del av den.

AKF bjöd på fika och frukt. 

Text. Ayfer Rhawi

Bild: Hulya Sinemli