Föreläsning av Hulya Sinemli

Skrivet 2023-05-10

Assyriska kulturföreningen i Botkyrka uppmärksammade Internationella kvinnodagen den 11 mars.

Föreningens kvinnosektionen bjöd in Hulya Sinemli från Assyriska kvinnoförbundet på en föreläsning om jordbävningen i Turkiet. Sinemli informerade om situationen i Antakya området. AKF tänker på dem drabbade i jordbävningen i Turkiet och Syrien. Vi kommer oavbrutet fortsätta ta kontakt med dem som är på plats!

AKF tackar Akfb för uppmärksammande av Internationella kvinndagen och Hulya Sinemlis viktiga insatser.