Besök i Assyriska Ungdomsföreningen

Skrivet 2023-02-14

Träffa medlemmarna i Assyriska ungdomsföreningen i Örebro!


” Ett av AKF mål för året 2023 är att besöka alla föreningar och träffa medlemmarna. Den 28 januari 2023 AKF besökte och tillbringat en halvdag tillsammans med Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro. 

Ordföranden Zekiye föreläste om AKF historien, hur den startade, AKF resa till Brussel parlament, AKF årsmötet, AKF resor till hemlandet och AKF-asylprojekt med migrationsverket om svenska språket och integrationen i samhället. Hon har visat bilder på andra aktiviteter exempelvis konferenser om Seyfo, AKF 40-årsjubileum, AKITU och kulturella aktiviteter med SIOS speciallt COVID-projekt och jul aktiviteter. Hon berättade om AKF i Almedals vecka i Gotland och föreläsningar med assyrier föreläsare. AKF deltagande på manifestationen mot skjutningar i Södertälje. 

Zekiye har visat statistiken på medlemmarnas ålders- och könsfördelning och nämnde att AKF mål att öka på antal unga medlemmar. Hon har påpekat medlemsundersökning och enkätens resultat. 

Zekiye informerade framtida planerade aktivitet med vikten på modersmålet och assyriska kulturen. 

AKF har fått nya medlemmar från Örebro föreningen och de fått 40-årsjubileum boken. AKF gav Ordföranden i Örebro Assyriska Ungdomsförening en gåva och tackade honom för besöket. 

AKF hade en givande diskussion med Örebro unga kvinnor och tog upp frågan om våran föreningar och på vilka strategier och aktiviteter kan vi locka unga att engagera i föreningslivet. 

AKF tackar de underbara trevliga medlemmarna i Örebro och deras gästvänligheten!

 AKF ser fram emot framtida aktiviteter och samarbete med Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro! ” 

Text bild

Enana Malki