”Att åldras i främmande land”

Skrivet 2024-02-01

Rabita Kerimo inledde med ett kort tal och bjöd sedan in Anna Melle att komma fram. Den 17 november 2023 höll Anna Melle en föreläsning om ”Att åldras i främmande land,” som arrangerades av Ikoro café i samarbete med Läsa för integration (LFI), ABF, och Assyriska kvinnoförbundet (AKF).

I Sverige finns det ett växande antal människor med utländsk bakgrund, särskilt assyrier/syrianer. I takt med att de åldras behöver fler och fler vård och omsorg. De stora skillnaderna i kultur, mentalitet och kunskap som uppstår mellan vårdtagare/anhöriga och vårdgivare gör risken för missförstånd och konflikter överhängande. Språkbrist, besvikelse över den egna familjens oförmåga att vårda i hemmet, oro inför samhällets institutioner och fundamentalt olika tidsuppfattningar är bara några av alla faktorer som kan ställa till det. Föreläsningen beskriver på ett lättfattligt, varmt och initierat sätt de kulturkrockar som kan uppstå inom vården och inte minst mellan medarbetare, och erbjuder konkreta tips på hur man i stället kan skapa kulturmöten genom att ha en högre interkulturell kompetens.

Annas föreläsning var viktig för de som arbetar eller är förtroendevalda politiker inom vård och omsorg! De flesta närvarande kom från Södertälje kommun, politiker, sjukvården och från äldreboenden mm.

Annas mål med föreläsningen är att sjukvårdspersonal, äldreboenden och många andra institutioner ska utbilda sina medarbetare för att inte hamna i kulturkrock. Samtidigt är det väldigt viktigt att individen också lär sig svenska språket, kulturen och normerna. Man ska respektera mänskliga rättigheter för att undvika missförstånd och inte hamna i kulturkrock. Sverige är idag ett mångkulturellt land där olika kulturer och normer existerar beroende på varifrån man kommer. Exemplet i Sverige är att alla människor är lika värda oavsett kultur, religion, etnicitet och könsläggning. Mellanöstern fungerar inte på samma sätt; där finns andra åsikter och demokratiska uppfattningar.

Melle tog upp hur våra assyriska äldre upplever sin tillvaro i Sverige!

Reser inte tillbaka till sitt hemland

Längtar efter sitt hemland

Deras barn kan eller vill inte ta hand om dem

Språksvårigheter

Ensamhet

Behov av att vara tillsammans med landsmän

Främlingsskap i förhållande till barn och barnbarn

Önskan om att ha en kulturförmedlande roll i familjen

Något annat Anna tog upp var

Om att åldras i främmande land, våra assyriska äldres längtan till sitt hemland, till den jord där deras egna föräldrar vilar och om deras starka vilja att återse sitt hemland innan deras själ lämnar denna värld.

Deras största önskan är att dö i sitt eget hem utan att bli en belastning för någon

De äldre säger ofta: ”Jag har uppfostrat mina tio barn och tagit hand om dem på bästa sätt i mitt hemland. Nu, i detta främmande land, kan flera av mina barn inte ta hand om mig när jag är sjuk.”

Kulturen styr och kontrollerar på ett medvetet och omedvetet sätt hur vi lever, kommunicerar, arbetar och producerar. Varje kultur har oskrivna koder som överlämnas från generation till generation. Annas föredrag var mycket viktigt för sjukvårdspersonal, äldreboendepersonal och personal inom många andra institutioner, för att kunna förstå och hantera individens kulturnormer.

Melle tog även upp den nationella värdegrunden i äldreomsorgen

Värdigt liv i äldreomsorgen

Verksamheten ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Den äldre personen har rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och personlighet

Den äldre har rätt till privatliv, integritet, självbestämmande, delaktighet, individanpassning samt gott bemötande

Anna avslutade sin föreläsning genom att dela med sig av några tips för ökad förståelse och ett optimalt möte

Tid: Våga fråga, var nyfiken! Vilken kultur, religion, sekulär?

Lätt information, ambassadörer på kliniken

Följa lagar och förordningar för ett värdigt liv i äldreomsorgen

Diskutera arbetsnära frågor

Personal vågar och får lov att vara aktiva deltagare i kulturella möten

Kulturkompetens i olika hälsosystem

Inkludera patienten, närståendestöd/stödsamtal

Rörlig bild film om rehabilitering på modersmål

1177 vårdguiden

Ha en holistisk helhetssyn på patienten

Melles föreläsning var mycket uppskattad av alla närvarande, det var över 50 personer, bland annat kommunala anställda från Södertälje, kommunpolitiker, vårdpersonal och många fler ifrån Ikoro café. Föreläsningen var tankeväckande och handlade om att åldras i främmande land med kulturskillnader och möjligheter. Tack till Anna Melle för att hon kom och föreläste för oss i St Jacob katedral lokalen i Södertälje.

Text: Zekiye Cansu