Assyriska modersmålet måste räddas innan det är för sent!

Skrivet 2022-02-24

Ett flerspråkigt samhälle både berikar, skapar mervärde och utvecklar gemenskapen. I Sverige, och i synnerhet Södertälje finns det unika assyriska språket som riskerar att dö ut om det inte görs något åt saken. Assyriska kvinnoförbundet vill uppmana och uppmuntra det svenska samhället att hjälpa till att bevara en flertusenårig historia. Varför inte ta det första steget under modersmålsdagen?

Det assyriska språket har funnits i flera tusen år och har en gång i tiden klassats som lingua franca, ett världsspråk som flera folkgrupper behärskat för att bedriva handel mellan gränser och för högre studier. Ett språk som har haft ett stort inflytande på dagens semitiska språk. Det är ett språk som flera religionshistoriker och arkeologer har använt sig utav för att bättre förstå hur världen såg ut för flera tusen år sedan och varför den ser ut som den gör idag.

Språket har utvecklats till två större dialekter, öst- och västassyriska. Det finns även ett skriftspråk som används begränsad och under främst gudstjänsten. Språket har använts i Sverige i samband med ankomsten av de första assyriska invandrare för cirka 50 år sedan och används olika grad av befolkningen.

Det har inte undkommit många södertäljebor om den assyriska befolkningens historia och anledningen till varför de har flytt deras hemland. På grund av folkmord, terror och förtryck av majoritetssamhället och ständig diskriminering har befolkningen skingrats över hela världen där en stor koncentration bor i Södertälje. Detta systematiska förtryck har också lett till att språket inte alltid talades öppet och därmed försvagats efter varje generation till en nivå att den riskerar att utrotas.

Nu lever majoriteten av assyrierna utanför sitt ursprungliga hemland och eftersom forskningen säger att ett språk försvinner efter tredje eller fjärde generationen är det inte otroligt att tro att detta även kan drabba assyrierna om inget görs. Läget är därför akut och vi har inte råd att vänta.

Det har också vuxit fram ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

I Sverige görs det en del för att hjälpa assyrierna med bevarandet av sitt språk, bland annat har det funnits stöd för dem att organisera sig via föreningar och samfund, likaså finns det möjlighet att få modersmålsundervisning. Nu förs det tyvärr även röster från olika håll att ta bort modersmålsundervisningen, att sådant skulle på felaktiga grunder försvåra integrationen.

Internationella modersmålsdagen instiftades av UNESCO 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. 21 februari firas den världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter, seminarier och annat. Syftet är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

Personer som har andra ursprungsländer har ett språk som är institutionaliserad i form av skolor, en statlig administration samt kultur och media. Minoritetsgrupper i Sverige får, med all rätt, mycket stöd av det svenska samhället. Assyrierna saknar både stöd från sina hemländer och tillräckligt med stöd för att bevara det assyriska språket.

Vi i Assyriska kvinnoförbundet skulle vilja i samband med denna dag uppmana och uppmuntra civilsamhället och olika aktörer att stödja för att vi ska kunna starta ett språkinstitut för bevarandet och utvecklingen av det unika och mångtusenåriga assyriska språket. utvecklingsprocess under tidig ålder. Man kan lära sig andra språk, men inget språk kan ersätta ens eget.

Det som gör Sverige, och i synnerhet Södertälje så unikt är att det finns en stor koncentration av den assyriska befolkningen som lever och verkar här. Det finns också en stark vilja att bevara det unika språket och gjort så trots väldigt svåra förhållanden men det räcker inte långsiktigt. Det saknas tillräckligt med stöd för att få till det för kommande generationer. Därför är en språkinstitution lösningen. Ett institut som producerar assyriska skolböcker, som stödjer modersmålslärare runtom i hela världen, som ser till att det vackra assyriska språket bevaras och fortsätter att blomstra.

Assyriska Kvinnoförbundets ordförande

Zekiye Cansu