AKF:s kvinnoläger den 17-18 juni på Breviks Kurs- och Lägergård i Norrköping!

Skrivet 2023-07-13

Assyriska kvinnoförbundets kvinnoläger den 17-18 juni på Breviks Kurs- och Lägergård i Norrköping!

AKF:s veckoslutsläger ägde rum den 17-18 juni på Breviks Kurs- och Lägergård i Norrköping! Sammanlagt 34 AKF:s medlemmar från Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Norrköping, Jönköping, Göteborg samt AKF:s styrelse, samlades och tog sig till kursgården med buss och bilar.

Programmet innehöll bland annat föreläsningar, Workshop, kulturella aktiviteter, diskussioner, samkväm mm.

Dag 1

Alla samlades vid lägret kl 11.00 där Hulya checkade in alla deltagare och gick igenom gruppindelning. Efter en kort stunds vila stod lunchen serverad i kursgårdens restaurang. Kökspersonalen förberedde all mat och fika för oss under denna weekend. 

Sedan var det dags för vår första föreläsare, Anna Melle. Annas föreläsning handlade om ”integration och assimilering i Sverige”.

Anna Melle började med att tacka AKF för inbjudan innan hon började sin föreläsning och Workshop. Anna berättade att målet med ”AKF:s 40-årsbok” är att kunna visa kommande generationer det arbete och verksamheter som deras mödrar och mormödrar sysslat med i 40 år. Melle är legitimerad lärare och har arbetat som sjuksköterska, tolk, författare och föreläsare. Hon informerade om sina böcker och antologier, hon är medförfattare med andra svenska författare. Anna har vunnit Smålands Akademis Viktor Rydbergs kulturpris 2022 för sin bok ”Hanna till Anna”. Det är AKF väldigt stolta över och önskar henne all framgång i sitt arbete.

”Kommer det assyriska kulturarvet, språket, religionen fortsätta överlämnas från generation till generation även i framtiden?”.

Anna fortsätter sin föreläsning och berättar hur vi assyrier kan motarbeta assimileringen. Idag pekar sociologer och antropologer på olika faktorer som är viktiga för att hindra assimileringen, nämligen: bostadssegregering, endogami (att gifta sig inom gruppen), vårt språk, religion och egna kulturella traditioner. Melle fokuserade på vikten att föra historien vidare till kommande generationer genom att berätta historien om Assyrien och historier om vårt folkmord till våra barn och barnbarn. 

Melle visade en skiss där vikten först och främst är att man har sina rötter, kulturarv, språk, historia, en stark assyrisk identitet, berättelser, sånger, religion, minnen och myter. Anna bevarar vårt folks historia och kultur genom hennes böcker om assyriska kulturarv. Hon har skrivit 52 berättelser om den assyriska kulturen och den muntliga berättartraditionen. Berättelserna handlar om normer, etik och sensmoral. Vi som assyrier i det svenska samhället har en plikt att berätta dessa berättelser till våra barn och hålla våra händelser levande, det vill säga varje dag och under alla måltider, beskriver Melle. 

”Det är dags att tala!” Vi behöver historiker som dokumenterar och för över vår etnicitet, kultur och språk. För vårt folk är ordet viktigt eftersom vi är utan eget land. Melle nämnde hur viktigt det är att ha stora drömmar och långsiktiga mål att jobba på, ju större drömmar desto mer jobb. 

Vi får tänka på nästa generation assyrier om de vill återvända till hemlandet. Folk köper hus och åker på semester till andra länder men det är lika viktigt att agera och köpa hus i hemlandet om vi har som mål att få ett eget land! 

Melle uppmuntrar oss att tro på visionen om ett eget land och att behålla det egna kulturarvet. Idag har alla assyrier friheten att utveckla, säga och agera för våra assyriska mål. Varje assyrier oavsett ålder, utbildning, yrke och sin situation har möjligheten att bidra för att motarbeta assimileringen. 

Kvinnorna ställde många frågor till Anna om hennes böcker, möjligheten till ljudböcker och hennes kontakt med skolor och bibliotek. Det var en givande och lärorik diskussion mellan Anna och deltagande kvinnor.  

Workshop 

Grupp 1

Vad kan AKF/du göra för att tredje generationen assyrier inte ska assimileras i kristna länder och behålla den assyriska identiteten levande?

Svar grupp 1:

 • utveckla språket hemma, i kyrkan, i skolan samt i föreningen 
 • motion till Skolverket om att kommun/skolor anställer lärare med rätt utbildning/kompetens i det assyriska språket. AKF kan ställa krav på kommun/skolor
 • tradition, religion och vilka vi är Återuppleva våra traditioner, kultur och kanske hemlandsresa 
 • förslag till AKF, ordna familjeresa till hemlandet
 • lära våra barn våra danser
 • vara ambassadör för att hjälpa och stödja AKF:s styrelse med dess arbete, till exempel med att söka projekt, gå på olika möten där AKF:s styrelse inte kan närvara mm

Grupp 2

Vad kan AKF/du som privat aktör göra för att tredje generationen assyrier integreras och samtidigt behåller sin kultur, språk och religion?

Svar grupp 2:

 • förstärka språket 
 • berätta om vår historia och religion
 • lära/visa jämställdhet genom att förstärka kvinnans/barnens roll
 • blanda 2 kulturer! Bra seder ska tas, dåliga seder ska lämnas oavsett om det är assyriskt eller svenskt

Grupp 3

Hur kan folket enas för att få en legitim ledare? Vad kan assyriska politiska organisationer göra? Vad kan du som privat aktör göra?

Svar grupp 3:

 • acceptera och respektera varandra 
 • enas om profan ledare
 • sätta fokus på målet och inte egen person
 • lobby, våga mera, sprida mera information, större samarbete organisationer emellan 
 • aktivera ungdomarna 
 • lära ut kulturen, språket börja med det i familjen 
 • respektera och acceptera varandra 

Grupp 4

Anser du att andra och tredje generationers assyrier värnar om att bevara det assyriska språket och kulturarvet till kommande generationer? Isåfall på vilket sätt?

Svar grupp 4:

 • språk, vi är ett folk vilka är vi? Ta upp det i hemmet så att de får medvetenhet om sin identitet annars kommer vi att assimileras 
 • ge våra barn assyriska namn
 • ”marknadsför” den assyriska kulturen mm. Man behöver inte vara i någon organisation 
 • lägga vikt på kulturen 

Grupp 5

Hur kan assyriska organisationer, kvinnor/män, privata aktörer i Sverige och inom den politiska, kulturella och sociala sfären lobba/sprida kunskap och påverka beslutfattare om det assyriska folkets situation (Seyfo) både nationellt och internationellt?

Svar grupp 5:

 • påverka politikerna som i sin tur påverkar EU-parlamentet 
 • ledamöter inom olika organisationer som kan påverka vissa beslut om Seyfo
 • mera information om Seyfo
 • motivation inom kyrkan
 • sociala medier med hjälp av ungdomar 

Det diskuterades en del under utvärdering av Workshop med bra kommunikation och positiv atmosfär. 

Efter en god middag var det dags för kulturella aktiviteter ute i det härliga vädret såsom dragkamp, ”i khusa”, ”i tjawre” mm. På kvällen hade vi samkväm och trevliga diskussioner.

Dag 2

Vi vaknade till en regnig dag, men det hindrade oss inte för samling och ”Dashted Bakuba” vid flaggstången där vår assyriska flagga hissades upp av Hulya och Samira som var klädda i sina fina folkdräkter. 

Vi fick i oss en god frukost och tog oss sedan vidare till nästa föreläsning av Mecide Gulenay som handlade om ”mindfulness i vardagen”. Hon har föreläst om mindfulness även på förra lägret. 

I och med den stora efterfrågan så tog AKF upp det igen.

Mecide har jobbat som barnmorska i 27 år. Hon har arbetat inom vårdcentral, ungdomsmottagning, mödravård med kirurgi och medicin. Numera arbetar hon på Auroramottagning för de som har rädsla inför förlossningen, på BB och förlossningsavdelningen. 

Mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och filosofi och de fyra ädla sanningarna:

 • De första är lidandena som vi alla bär och möter på och är oundvikliga. Vi behöver förstå och acceptera dem
 • Den andra är lidandets ursprung som vi önskar hålla fast vid och ej kan släppa taget om, det vi tycker om
 • Den tredje är att lidandet kan upphöra om vi kan sluta tänka på det som får oss att lida, att minska lidandet 
 • Den fjärde är vägen som leder oss till att avstå från handlingar som får oss att lida

Mecide fortsatte sin föreläsning om kroppens sätt att hantera stress med en avslappningsövning till lugn musik. 

Att avsluta dagen innan hemresan med denna övning som motarbetar stress och avkoppling, uppskattades av kvinnorna. 

Avslutningsvis vill AKF välkomna och tacka alla nya och gamla medlemmar som närvarade på lägret. AKF vill även tacka våra föreläsare, Anna Melle och Mecide Gulenay, som alltid ställer/ställt upp för oss. Vi önskar båda all lycka och framgång i fortsatt arbete. Tack till kursgården som förberedde all mat och fika i tid. Sist men inte minst tack för en oförglömligt givande veckoslutskurs med mycket lärdom, harmoni och underbara aktiva AKF- kvinnomedlemmar. 

Vid pennan 

Ayfer och Enana