AKF:s årsmöte 20230826

Skrivet 2023-09-22

Assyriska kvinnoförbundets årsmöte

AKF hade sitt årsmöte i Föreningarnas Hus i Örebro den 26 augusti 2023. På mötet närvarade 44 medlemmar som kom från olika regioner runt om i Sverige. Till mötesordförande valdes Samira Georgeo och till mötessekreterare valdes Linda Hurioglu. Mötet flöt på i en god harmonisk stämning, och i enlighet med de demokratiska principerna valdes en styrelse med 10 styrelseledamöter.

Styrelsen för år 2024-2025

Ordförande Zekiye Cansu

Viceordförande Atea Baravdish

Kassör Bironia Orahem

Sekreterare Enana Malki

Ledamot Ayfer Rhawi

Ledamot Maria Aho

Ledamot Sara Shangally

Lina Afram Suppleant

Sema Bethzazi Suppleant

Arbeel Chamaky Suppleant