Zekiye Cansus tal inför 40-årsjubileum!

Skrivet 2022-07-05

Kära gäster, hjärtligt välkomna till Assyriska kvinnoförbundets 40-års jubileum!

Zekiye Cansu heter jag och är assyriska kvinnoförbundets ordförande

Bilden ni ser här ovan föreställer den romerska guden Janus.  Han kunde samtidigt se både framåt och bakåt i tiden. Ett jubileum innebär just det.

Assyrierna har en mångtusenårig historia, så därför är det naturligt att börja med att blicka bakåt.

Det här är dock inte tillfälle för ett långt föredrag om hela denna historia, utan vi får nöja oss med det korta perspektivet.

AKF är en av Sveriges äldsta minoritets förbunden i Sverige.  År 1967 kom den första gruppen assyrier till Sverige. De var kristna flyktingar från Mesopotamien/Bethnahrin, landet mellan de två floderna, Eufrat och Tigris.  Assyrierna var den första organiserade invandringen i Sverige. Många av kvinnorna var inte välutbildade

Den 15 juni 1980 bildades den första Assyriska Kvinnokommittén som var underställd Assyriska Riksförbundet och 29 år senare blev AKF ett självständigt förbund. Det blev ett huvudorgan för att främja samarbetet mellan det assyriska lokalföreningarnas kvinnosektioner och att föra fram de assyriska kvinnornas frågor, både på nationell och internationell nivån  och att uppnå ett jämställt assyriskt föreningsliv, där kvinnor och män har samma möjlighet och förutsättning att utveckla och forma verksamheten, bevara den assyriska kulturen och språket samt ökad att förståelsen mellan olika kulturer och generationer.

Vi verkar för ökad kunskap om den svenska kulturen och vill underlätta assyriska kvinnors integration, delaktighet och inflytande i det svenska samhället.

 Vi vill också utveckla utbytet av kvinnors kunskaper och erfarenheter samtidigt främja jämställdheten i det assyriska föreningslivet.  Assyriska kvinnoförbundets kamp fortsätter för kvinnors frihet, jämlikhet, och solidaritet.

Vårt folk har under modern tid varit en förföljd minoritet i Mellanöstern. Värst var det under folkmordet på de kristna 1915, det som kallas Sejfo, då turkar och kurder urskiljningslöst mördade och fördrev oss.

Vi skall heller inte glömma Simelemassakern, även känd som Assyrienffären. Den begicks av kungariket Irak i augusti 1933.

IS grymheter år 2015 är i färskt minne. Som vanligt är det alltid barn och kvinnor som drabbas hårdast. Det ser vi även idag i Ukraina.

Förtrycket fortgår än idag med konfinskeringar av våra marker och kyrkor. Oskyldiga människor ur vårt folk mördas utan att någon ställs inför rätta! Vi gör vad vi kan för att undsätta våra bröder och systrar.

Vår viktigaste uppgift är att kämpa för vårt folk att hävda våra kvinnors lika rätt att driva politik och enigt ställa upp för de ideal som håller hela den assyriska minoriteten samman.

När vi vänder blicken framåt ser vi ett digert arbete för att nå våra mål.  Inte minst måste vi få den assyriska ungdomen intresserad av att bygga upp sitt liv så att de inte tappar fotfästet i sitt eget ursprung, utan att för den skull isolera sig från det svenska samhället.

Det samhälle som med öppen famn berett oss möjlighet att utveckla oss för att kunna göra en kraftig insats för ett rikt, mångkulturellt och fritt Sverige.

Nu är allt igen som förut i samhället och inga Covid-19 bestämmelser kan längre bromsa vår verksamhet.

Vi planerar en stor utställning om SEYFO tillsammans med armeniska kvinnoorganisation och pontiska greker på Forum för levande hitoria.

Assyrierna har tiotals kyrkor, men inte en enda skola! Här måste det bli en ändring. Precis som andra minoriteter (judar, muslimer) bör vi ha egna skolor!

Som bäst planerar vi en enkät bland våra medlemmar för att ta reda på deras intresse för vårt språk och vår verksamhet, där AKF erbjuder tillfälle att tala språket och hålla vår kultur levande.

Till sist vill jag meddela att AKF planerar en resa till Bethnahrin i norra Irak.

Shamiram Demir jurnalist och är dagens moderator, jag tackar för mig och lämnar ordet till Henne