Detta är en undersökning från Assyriska kvinnoförbundet och avser förbundets och medlemsföreningarnas versamheter.

Vänligen svara på frågorna nedan.

Obs. Du kan välja flera alternativ
Obs. Du kan välja flera alternativ