Ny förbundsledning vald

Skrivet 2021-10-12

Ny förbundsledning vald

Assyriska Kvinnoförbundet har fått en ny styrelse!

Assyriska kvinnoförbundet (AKF) fick en ny styrelse lördagen den 18 september. AKF:s årsmöten hölls i Assyriska Kulturföreningens lokaler i Norrköping. Den nya styrelsen skall leda förbundet fram till våren 2023.

Styrelsen leds av Zekiye Cansu och vice ordförande är Hulya Sinemli. Styrelsen har ytterligare sju ledamöter, Ayfer Rhawi, Bironia Orahem, Atea Baravdish, Madlen Melki, Sara Barmano, Enana Malki och Maria Ahou.

Jag kommer att fortsätta med den planering som förbundet har i verksamhetsplanen samt med annat viktigt att vi vill inrikta oss på. Jag är övertygad om att det ännu finns mycket kvar att förbättra och utveckla. Jag avser att kämpa med full kraft för alla medlemmar och för att stärka deras engagemang för AKF och för att samtidigt förbättra allmänhetens kunskap om oss.

Jag kommer att vara så öppen som möjligt samt att bereda alla medlemmar tillfälle att delta i och påverka verksamheten. 

Jag älskar människor och därför kämpar jag för de mänskliga rättigheterna. Jag har varit Amnesty aktivist sedan 2010 och redan suttit två mandatperioder i AKF:s styrelse. Därför tror jag mig vara lämplig att med mitt engagemang och min erfarenhet kunna ta ansvar och tid för att leda styrelsens arbete med min fulla kraft och med jämlikhet och solidaritet som ledstjärnor. 

Jag anser att det är viktigt att kvinnor får möjlighet att samlas och ha olika aktiviteter tillsammans, för att sålunda stärka kvinnors engagemang i samhället. Vi är så många kompetenta assyriska-svenska kvinnor som borde engagera oss mer i Assyriska Kvinnoförbundet, det är min största önskan.

Zekiye Cansu

2021-09-18