• Välkommen till Assyriska kvinnoförbundet

    Vi är ett samlande organ för kvinnliga medlemmar i assyriska i Sverige

Välkommen till Assyriska Kvinnoförbundet AKF

Vi är ett samlande organ för kvinnliga medlemmar och assyriska föreningar i Sverige. Vi verkar för att stärka och öka assyriska kvinnors makt och delaktighet i såväl det assyriska föreningslivet som i samhället i övrigt.

Våra kontaktpersoner

Nursel Awrohum

Ordförande

0760065859
Elisabeth Nison

Ledamot

Samira Gergeo

ledamot

Bli medlem

Varmt välkommen att bli medlem