Verksamhet

Verksamhet Assyriska Kvinnoförbundets (AKF) verksamhet spänner sig över det politiska, sociala och kulturella fältet. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnosektioner i assyriska lokalföreningar.

AKF anordnar utbildningar i organisations- och verksamhetsutveckling och andra aktuella ämnen som berör kvinnor i assyriska lokalföreningar.

AKF anordnar sommarläger och hemlandsresor med syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan kvinnor i det assyriska föreningslivet och för att stärka samarbetet med assyriska kvinnoorganisationer i hemlandet.

AKF stödjer och stimulerar lokalföreningar att arrangera aktiviteter som engagerar assyriska kvinnor. Det kan vara allt från FN:s internationella kvinnodag den 8 mars till samkvämskvällar eller friskvårdsaktiviteter.

Samarbete

AKF har ett gott samarbete med Assyriska Riksförbundet (ARS), Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) och Assyriska Fotbollsföreningen (AFF) samt Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) och Assyria Council of Europe (ACE). AKF har också påbörjat ett samarbete med Assyrier Utan Gränser och Svenska Kommittén för Assyrier i det internationella arbetet. AKF har även ett gott samarbete med externa organisationer som exempelvis UNIFEM Sverige, SIOS och ABF.