Assyriska kvinnoförbundets årsmöte 2017

Måndag 13 mars 2017

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS (AKF) ÅRSMÖTE ÅR 2017 Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årliga årsmöte i Finlands färja Wiking Line den 10-11 mars 2017. Mötet varade mellan kl 14.30- 17.30. Till mötesordförande valdes Sonya Aho och sekreterare Lilyana Mutlu som ledde oss genom hela dagordningen. Vi hade 26 kvinnor med oss, varav 23 var röstberättigade. Kvinnorna från olika delar i Sverige från Stockholm, Botkyrka, Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping och Göteborg. När styrelsen gick igenom verksamhetsberättelen och den ekonomiska redovisningen gavs gamla styrelsen ansvarsfrihet. Sedan var det dags för valberedningen att presenterade sitt förslag på den ny styrelse. En sluten omröstning om viceordförande posten begärdes och verkställdes.

Assyriska kvinnoförbundets nya styrelse

Nursel Awrohum ordförande
Zekiye Cansu viceordförande
Elin Ruya Sekreterare
Lilyana Mutlu Kassör
Samira Gergeo ledamot
Elisabet Nison ledamot
Mecide Gulenay
 
ledamot
Atea Baraudish suppleant 1
Ayfer Akbas Rhawi suppleant 2

Ordförande Nursel Awrohum tackade samtliga som närvarade mötet. Passade också på att tacka de som avgick och önska de nya välkomna och lycka till med uppdraget.

  Senare under dagen var det dags att gå igenom våra nya stadgar paragraf för paragraf. När vi hade betat av och godkänt stadgarna var det dags att tömma våra hytt och landstigning i Stockholm igen.