Artikel i Hujådå pappertidning

Onsdag 15 juli 2015

Assyriska Kvinnoförbundet, AKF Samlar svensk-assyriska tjejer och kvinnor för arbete på riksnivå.

Assyriska Kvinnoförbundets verksamhet spänner över det politiska, sociala och kulturella fältet. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnosektioner i assyriska lokalföreningar. 

- AKF anordnar utbildningar i organisations-och verksamhetsutveckling och andra aktuella ämnen som berör kvinnor. 

- AKF anordnar sommarläger och Assyrienresor med syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan kvinnor i föreningslivet och för att stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i Assyrien. 

- AKF stödjer och stimulerar lokalföreningar att arrangera aktiviteter som engagerar kvinnor. Det kan vara allt från FN:s internationella kvinnodag den 8 mars till samkvämskvällar eller friskvårds-

aktiviteter. 

-AKF gav exempelvis ut en CD- skiva med sånger för att stärka barnens modersmål. 

Styrelsen för år 2015 - 2016 

Nursel Awrohum ordförande, Samira Gergeo vice ordförande, Elizabet Birol kassör, 

Elisabet Dinc sekreterare, Elisabeth Nison ledamot, Yildiz Kerimo ledamot, Nohadra Karyo ledamot, Linda Aydin suppleant, Mecide Gulenay suppleant 

Planerad verksamhet 

Under september åker kvinnoförbundet ner till Assyrien för att hålla i en internationell konferens i Midyat med inbjudna gäster och talare från olika länder, bland annat Irak, Syrien och Turkiet. Vi kommer att besöka flyktingförlägg-ningar i Midyat och Istanbul. Vi besöker även ett barnhem i Istanbul och deltar i en manifestation som hålls i Midyat den 13:e september. Vi håller även på att ta fram en bok om assryriska seder och bruk. 

Så hedrar AKF minnet av Seyfo 

Vi bjöd in forskaren och författaren Gabriele Yonan från Tyskland för att hålla i flera föredrag om folkmordet Seyfo. Vi har varit på torgmöten, deltagit i demonstrationer för att få ett erkännande av Seyfo. 

 

AKF har även stöttat konstnärinnan Samira Illia att måla tavlor som handlar om Seyfo som hon ställer ut runt om i landet.