Paneldebatt anordnad av Assyriska Kvinnoförbundet den 16 augusti 2014

Lördag 16 augusti 2014

Den 16 augusti 2014 anordnade AKF en paneldebatt

Medverkande partier och deras representanter var:

Moderata Botkyrka: gruppledare Jimmy Baker.
Miljöpartiet: Annika  Hilevonen är nummer två på riksdagslistan.
Krisdemokraterna: Desirée Betres riksdagsledamot.

Vänsterpartiet: Amineh Kakabaveh riksdagsledamot.
Folkpartiet: Fredrik Malm, riksdagsledamot.

Socialdemokraterna: Azadeh Rojhan Gustavsson riksdagskandidat.
Centerpartiet: Kerstin Lundgren, riksdagsledamot som utrikestalesperson

Panelledare och moderator: Fahmi Barkarmo.

Assyria TV var på plats och dokumenterade debatten.

Första frågan var om Seyfos erkännanade av Riksdagen 2010 men ingen uppföljning av beslutet hitintills av regeringen, varför?

Moderaterna tycke att Seyfo inte var någon fråga för svenska riksdagen. Miljöpartiet tyckte att Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter ur en demokratisk syn och att all forskning som har gjorts tyder på att ett folkmord har skett.  Folkpartiet tycke att regeringen bryr sig inte om riksdagsbeslutet och där med inte följt upp riksdagsbeslutet heller. Vänsterpartiet har varit drivande av Seyfo frågan och tyckte att Mesopotamiens ursprungsbefolkning är Assyrier. Därför måste alla minoriteter få ett erkännande som folk. Våra politiska partier måste våga stå upp för minoriteterna. Krisdemokraterna har ett kongressbeslut på ett erkännande av Seyfo sedan tidigare men hänvisar till att de inte kan påverka så mycket eftersom de är ett litet parti. Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut 2009 om ett erkännande av Seyfo. Urban Ahlin Socialdemokraternas utrikestalesperson följde upp det i riksdagen tillsammans med alla som röstade för erkännande år 2010 vann omröstningen med en mandat. Centerpartiets utrikestalesperson Kerstin Lundgren följde partiets linje och röstade mot ett erkännande medan i verkligheten var hon för ett erkännande.

Andra frågan som diskuterades var folkmordet som sker nu i Irak och Syrien. Varför agerar inte västvärlden när folk drivs bort från sina hem, kvinnor våldtas, mördas, torteras, konverterad till Islam mm?

Partierna tycke att en skyddszon bör inrättas av FN:s säkerhetsråd. Humanitär hjälp bör skickas omedelbart. Om militärhjälp var partierna oeniga i sitt svar. Något tycke att militärskydd måste gå under FN:s säkerhetsskydd. Vänsterpartiet tyckte att FN ska ställa krav på Qatar, Saudiarabien och Turkiet. Folkpartiet tyckte att vi måste få till humanitär hjälp i form av vapen, ammunition för att slippa massutvandring och massmord. Det är en regionskatastrof det som händer. Socialdemokraterna är för en insatts inom FNs mandat för att stoppa IS och spåra var ifrån de får sina inkomster ochtillgångar . Stoppa alla flöden som gynnar IS. Det var ett beslut som togs i natt. Centerpartiet vill sätta press för att stabilisera området med humanitärbistånd. De vill ge militär och vapenstöd. Man ska med alla medel försöka stoppa IS framgång.

Det vart allmänna frågestund där alla i publiken kunde ställa sina frågor och funderingar till panelen. Där efter bjöds samtliga på fika. 

Hela paneldebatten är dokumenterat på Assyria TV som man kan följa på nätet.

Text dokumentation : Nursel Awrohum sekreterare för AKF