Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte den 14 mars 2020

Måndag 16 mars 2020

AKF höll sitt årsmöte eller lättare sagt informationsmöte, i Norrköping den 14 mars. Till mötet kom medlemmar från Göteborg, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Botkyrka och Stockholm. De närvarande till mötet var 34 medlemmar.

AKF höll sitt årsmöte eller lättare sagt informationsmöte, i Norrköping den 14 mars. Till mötet kom medlemmar från Göteborg, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Botkyrka och Stockholm. De närvarande till mötet var 34 medlemmar. 

 

Ordföranden Nursel Awrohum välkomnade alla och öppnade mötet. Elisabeth Kavakcioglu valdes till mötets ordförande och som mötets sekreterare valdes Sonya Aho. Lättarbetad flöt vårt möte fram till verksamhetsberättelsens punkt, då Nursel tog över och pratade om aktiviteter som AKF genomförde under det gångna året samt tog hon också upp framtida planerade driftigheten/verksamhet. Därefter diskuterades kort frågan om AKF, om AKF behöver ha en auktoriserad revisor men mötet beslutade att överlämna frågan till styrelsen som skall avgöra detta. 

 

Årets AKF:s utmärkelse delades till ”Shamiran Sy Verkstad” grundades av Assyriska Bistånd och Utvecklingens Fonden i Kamishly. Nursel läste upp syftet "Shamiran Sy Verkstad" är att ge kvinnorna som är bidragsberoende från olika hjälporganisationer att jobba i verkstad för att kunna försörja sina familjer. Idag jobbar tre kvinnor, heltid på verkstad, där dem syr nya och reparerar gamla kläder. Intäkterna som kommer från verkstad går till de anställdas löner, och andra kostnader såsom, hyra, el, inköp av material etc. 

Verksamhetens utveckling är beroende av det stöd och hjälp de får från Assyriska Bistånd och Utvecklingens Fonden. AKF är glad och stolt över genom att årets utmärkelse går till drivande kvinnor som kämpar för dem behövande kvinnorna i Kamishly, vi önskar att denna verkstad lyckas i sin utveckling och ekonomin för att kunna anställa flera behövande kvinnor. 

 

SIOS:s Kvinnoordförande Hulya tillsammans med Mecida informerade om SIOS verksamheter och om SIOS huvudstyrelsen. Efter informationsmötet var avklarat var det dags för lunch. AKF bjöd alla medlemmarna med en god lunch. 

 

Som avslutning på dagens program skulle Önver Cetrez föreläsa om:  

”Religion som stöd eller börda”. 

Önver är docent i Uppsala Universitet och presenterar forskningsresultat från en studie bland assyrier från Syrien. Dessvärre blev Önvers föreläsning inte av för att det blev missförstånd på dagen, så han erbjöd att ställa upp med Skype men många av närvarande föreslog att AKF bjuder in honom vid ett annat tillfälle.  

 

Önvers tid användes till en diskussion där man kom på flera viktiga frågor kring vår folksituation, som de går igenom i Mesopotamien ex. om mark, förtrycket, oroligheter, kvinnor och barn mm, AKF antecknat allt för att kunna lyfta upp dessa frågor i Brysselkonferensen som kommer eventuellt äga rum under hösten 2020.  

 

Vid pennan, Zekiye Cansu