Besök ifrån Israel

Tisdag 14 januari 2020

Dagens besökare till Assyriska Kvinnoförbundet var ingen mindre än Dr. Yaacov Maoz Han är på besök i Sverige för att besöka flera assyriska organisationer där bland annat AKF. Då AKF saknar ett eget kontor tog vi mot gästen i vårt asyl-projektets undervisningslokal.

 Dagens besökare till Assyriska Kvinnoförbundet var ingen mindre än Dr. Yaacov Maoz Han är på besök i Sverige för att besöka flera assyriska organisationer där bland annat AKF. Då AKF saknar ett eget kontor tog vi mot gästen i vårt asyl-projektets undervisningslokal.

 AKF:s ordf. N. Awrohum pratade om hur assyriska kvinnoförbunds arbete går till, om verksamhets aktiviteter, mål och värderingar som AKF strävar efter samt att AKF arbetar är både nationell och international. Efter Nursels genomgång om AKF blev det en lång och intressant diskussion om AKF framtidsarbete.

 

Jag presenterade asyl-projektets verksamhet, om idén bakom projektet och hur vi arbetar för att uppnå målet som bakomliggande krav. Under genomgången deltog här även asyldeltagare i diskussion om bland annat migrationsverkets långväntande beslut och mycket mer. Som avslutning om projektet nämnde jag att när asyldeltagare gör framsteg i undervisningen och ser dem glada, då får jag mer energi. Satsa i arbetet. 

Diskussionen fortsatte direkt mellan deltagare och Dr. Yaacov. Han påpekade att vårt arbete i asyl-projektet är ett väldigt värdefullt uppdrag och önskade oss lycka till i fortsättningen.

Dr. Yaacov är Israelisktassyrier och orsaken till hans vistelse i Sverige är att han vill att vi skall knyta kontakter med assyrierna i Israel. Han påstår att det finns 500 000 assyrier i Israel och dessa kallar sig för Nose Didan.

Vi avslutade med att dokumentera besöket och han lovade att koppla oss med mycket framgångsrika kvinnoorganisationer i Israel.

Vi tackar Dr. Yaacov Maoz, Aziz Poli och Dinkha Elia för ett viktigt och trevligt besök.

 

Vid penna Zekiye Cansu