Dialogmöte

Torsdag 17 oktober 2019

UNCHR bjöd in 20-tal organisationer den 17 oktober, bland annat AKF, Kompis Sverige, DISABLED, REFUGEES WELCOME till ett dialogmöte.

 

UNCHR bjöd in 20-tal organisationer den 17 oktober, bland annat AKF, Kompis Sverige, DISABLED, REFUGEES WELCOME till ett dialogmöte. Programmet inleddes med en presentation av alla närvarande organisationer.

Johan Frantiz, regional Legal officer från UNHCR informerade om Global Refugees Forum, vilket många europeiska längder är involverade i och samarbetar i flyktingfrågan.

I december kommer det representanter från hela Europa till Genève till ett möte som skall handla om hur man skall förbättra flyktingsituationen. Frågor som skall tas upp för diskussion under denna konferens:

  • Familjeåterförening
  • Sponsrad vidarebosättning
  • Flyktingstipendium
  • Underlätta trycket på vårdgrupperna
  • Förbättra självförtroende för flyktingarna
  • Utökade lösningar från tredje land
  • Förbättra tillstånd i ursprungsländerna för att möjliggöra en säker och värdig återkomst                                                                                     

Sedan hade vi en workshop, vi delades upp i olika grupper, där man fick fyra frågor och de svaras under en bestämd tid och därefter var det en genomgång av svaren, för resten av de närvarande organisationer. Det blev en lång och intressant diskussion.

Syftet med workshop var att diskutera hur representanter från flyktingsamhället i Sverige vill samverka med UNHCR RRNE. Att öka kunskap och kontakt med flyktingar och för att skapa en tvåvägskommunikation. Skapa ett nätverk för att stärka vårt globala och kollektiva ansvar för flyktingsituationen. Därför vill UNHCR stärka kommunikation med flyktingssamhället i Sverige, för att bäst uppnå sina mål. UNHCR arbetar på individuella fall, påverkar på en högre nivå samt samverkar med olika organisationer som Röda korset mm. Det var ett stort engagemang och inspiration bland alla närvarande organisationer.

Ett stort tack till UNHCR. 

 

Vid pennan Zekiye Cansu