Assyriska Kvinnoförbundets sommarläger 16–18 augusti 2019 i Katrineholm

Fredag 23 augusti 2019

Workshop om kvinnans engagemang i hemmet och samhället samt om assyriska språkets betydelse, motion mat, erfarenhetsutbyte, assyriska urgamla barnlekar som hatro o pello, tiyara, bokoshe, assyriska bouling, Kbozo duhaso, Kibozo Bushirito var några av de teman som var uppe till långa diskussioner under AKF:s sommar läger/veckosluts lägret i Katrineholm den 16–18 augusti 2019. Det var över 40 kvinnliga medlemmar, från olika regioner runt om Sverige deltog i det tre dagars långa sommarlägret på SOUF (Suryoyo Center i Katrineholm).

Workshop om kvinnans engagemang i hemmet och samhället samt om assyriska språkets betydelse, motion mat, erfarenhetsutbyte, assyriska urgamla barnlekar som hatro o pello, tiyara, bokoshe, assyriska bouling, Kbozo duhaso, Kibozo Bushirito var några av de teman som var uppe till långa diskussioner under AKF:s sommar läger/veckosluts lägret i Katrineholm den 16–18 augusti 2019. Det var över 40 kvinnliga medlemmar, från olika regioner runt om Sverige deltog i det tre dagars långa sommarlägret på SOUF (Suryoyo Center i Katrineholm).

Ø  Dag 1

Alla dessa kvinnor transporterades till Katrineholm på tre olika sätt beroende på antal personer som fanns i regioner, med buss, minibuss eller med bilar. Alla kom fram på Suryoyo Center kl. 16:00. Efter välkomstkaffet delades alla deltagare i 6 olika grupper, för att varje grupp fick ett uppdrag inför dessa tre dagar. Till första kvällen en av dem ansvarige gruppen lagade Spagetti till middag. Efter middagen var det dags för tipspromenaden, AKF hade förberetts 20 olika frågor som handlade om SKF, om vår historia, om Seyfo, kyrkor, om Sverige mm. Vinnaren blev Mecide Gulunay hade rätt på alla 20 frågorna. AKF:s ordförande Nursel gratulerade Mecide, och hon delade även ut priset till dem som kom nr 2 och 3. Vi avslutade kvällen med en massa lekar, roliga historier, samkväm och så klart assyriska nationella danser mm.

 

Ø  Dag 2

Dag två skulle alla vara ute för en timmes promenad och alla vara på plats där man hissade upp den assyriska flaggan för att sjunga Dashta Dbakuba där efter så åt vi frukost men innan frukost så sa vi Abun dbasmayo. Efter frukosten var det dags för workshop som handlade om kvinnans engagemang i hemmet och samhället. Nursel satt upp 6 frågor på väggen: där alla grupper fick skriva ner sina svar i postet papper.

 

Fråga 1: Vad är kvinnas uppgift i hemmet?

Många av gruppernas svar var att kvinnan skall vara demokratiskt tänkande i familjen ur genus, jämlikhet och jämställdhets perspektiv att hon skall vara lyhörd, skall vara medveten om familjens, släktens behov vara start, kvinnan är ju grundpelare sammanhållande, dessutom skall kvinnan dela ansvar för att uppfostra och socialisera barnen i familjen något annat man fick höra är att kvinnan kan påverka hemspråket i hemmet även skall vara medveten om religion/sakramentet då barn skall känna till jul, påsk och att barnen skall till kyrkan. Något annat som var viktigt är att kvinnan skall vara rådgivare, ge kärlet och förståelse finnas till i ur och skur

 

Fråga 2: Vad är kvinnas ansvar i samhället?

Att man ska göra rätt för sig, veta sina rättigheter och skyldigheter. Något annat var att kvinnan skall vara aktiv kunna påverka och samverkar samhället dessutom bör kvinna ha kunskap om samhället. Annan grupp svarade att kvinnan skall vara arrangerad för att bidra till samhället. Viktigt för en kvinna vara självständigt, ex utbilda sig, ha ett bra arbete, stå på sig, ta körkort, sedan skall man inte glömma vara med i politiken påverka vara förebild för sina barn. Till slut kvinnan skall skapa balans mellan samhället och hushållet gentemot varandra.

 

Fråga nr 3 Hur och med vilka kan kvinnan dela ansvaret i hemmet?

Första svar man fick läsa är att mannen ska dela ansvaret, andra skrev medbestämmande där alla kan bidra med något från små åldrar till stora åldrar, så det skall vara roterande schema eller att man byter ansvarsområde efter intresset och förmågan. En annan grupp svarade att vara positiv och uppmuntra varandra.

 

 

Fråga 4: Varför är det viktigt att kvinnan engagerar sig utanför hemmet?

Kvinnan skall vara del av samhället och det speglas i hemmet och för att ta del av samhällets normer och värderingar som är gällande i det svenska demokratiska samhället. Viktigt att vara bra förebild för sina barn och för sitt eget välmående. Kvinna ska påverka, vara delaktig i samhället som ovan. Något annat som är viktigt är att hälsan både när det gäller psykiskt och fysiskt samt visa vägen för andra kvinnor är viktigt.

 

Fråga 5: Hur påverkas barn av ditt engagemang som förälder?

Barn påverkas både positiv och negativ på vad du gör i samhället sedan barnen speglar sig i föräldrars roller. Det är viktigt att en bra samhällsmedborgare blir starkare och bra förebild och självständig. Något annat att hälsan för friska individer ger en trygghet i relationer, man blir stark och våga ta för sig. Frågorna har likheter med varandra därför har man svarat samma svar på vissa av frågorna. Jag tycker att denna workshop gav oss alla funderingar och att det var en givande diskussion.

 

Efter workshopen var det dags för oss att ha lunch, mat ansvarige gruppen lagade fisk och sallad och efterrätt, kaffe och tee, vattenmelon. Nu var det dags för urgamla hemlands barnlekar, som jag såg framemot. Lekarna heter för dem som inte vet: hatro pello, bukushe, tiyara, assyrisk bowling, ba site, kishto, kbozo du haso, kibozo du karho, Jag delade upp oss i grupper och förklarade för dem som inte kunde reglerna. Alla provade spela med stor glädje samt alla lekar provades med stort intresse så led tankarna tillbaka till barndomen, själv var väldigt glad att tänka tillbaka i tiden och hade sen fått blandade känslor då man tänkte ännu djupare i tiden på vad som hände kring oss i hemlandet och orsaken till det vi befinna oss här i det vackra Sverige.

 

 

Därefter var det åter dags för sent eftermiddagsfika, egen tid där alla valde att förbereda aprah, tillsammans. Aprah blev färdigt och ställdes det i kylen för att den skulle lagas dagen efter. Vi åt grill och sallad till middag idag. Nursel och Elisabeth reste under sommaren till hemlandet och visade oss bilder på byarna dem besökte. Det var kul se och tänka på alla som bor i Midyat och runt i området. Senare på kvällen blev det en lång diskussion om den assyriska rörelsen, det var en bra diskussion bland dem aktiva kvinnorna, där AKF fick en bra feedback. Tack alla kvinnorna som stödde oss styrelsen. Och jag bukar alltid säga ju fler vi är desto starkare blir vi tillsammans. Vi avslutade förstås kvällen med samkväm, lekar och mycket dans och skämt, så klart.

 

Ø  Dag 3

 Promenad kl.8 och kl. 9 tid för att sjunga Assyriska nationalsången Dashta dbakoba. Därefter inväntade en härlig frukost.

Workshop kring assyriska språkets betydelse, samma som tidigare dag delades vi i 6 grupper.

 

Fråga1: Varför är det viktigt att assyriska språket lever kvar?

Svaren man fick höra här för att överleva som en folkgrupp, som citat ifrån Gabriel Afram bland jordens 7 miljarder människor finns det 23 olika alfabetet i världen och assyriska är ett av det äldsta och var rädd om det. Annan grupp beskrev utan språk ingen identitet, stolthet, utan identitet ingen kultur, att kartan hjälper bevarar språket, en annan grupp förklarade att identitet arv, kulturen/tradition, språkundervisning historia sammanhållning.

 

Fråga 2. Vad händer med assyriska språket om den inte talas i hemmet?

 En grupp förklarade att det försvinner vårt språk, då är man utan identitet. man assimilerar och dör, kaos språket försvinner med tiden och dör tyvärr samt förlorar traditioner, kulter. Behärskar man sitt språk då har man makt, identitet och land, därför måste vi sätta tryck på vår hemspråksundervisning i grundskolor, hemmet, man säger språk är kunskap och kunskap är makt och det ligger mycket i det tycker jag.

 

 

Fråga 3. Hur är språket kopplat till makt?

Språk är nyckel till alla låsta dörrar i samhället, rikt språk påverkar samhället att utan språk ingen identitet, behärskar man sitt språk så har man makt, identitet. Språk

är ett byggstenar till att bilda ett land brukar man säga, denna fråga lik mycket tidigare fråga, därför har många svarat nästan likadant.

 

Fråga 4. Hur formas ditt språk?

 Genom att ha språket levande i vardagen, Språket måste förnyas med olika begrepp och att den kopplat till miljö, kulter, maten och musiken.mm tycker många.

Från generation till generation formas ändras det med tiden samt beroende på vart man bor. Allt påverkas, det bero också på hur mycket man använder språket hemma. Man påpekar också beroende relationen till föräldrarna, kyrkan, skolan, släkten, allt det bero på var man bor mm.

.

Fråga 5. Hur hänger språk och identitet ihop?

Ett språk är ett folk, en religion och kulter definierar vem man är, sedan, tycker man att språk skapar identitet. Man förknippar språk med identitet t.ex. svenskar med svenska. Inget språk ingen identitet..

 

Fråga 6. Varför har man ett språk?

För att människor ska kommunisera med varandra och förstå varandra, att kommunikation, identitet är för att utrycka sina känslor samt att förstå andra bli förstått något annat man tycker är att känslor, historia, personlighet kommunikation, tillför samhörighet (vi pratar Jesu språk) Har man inget eget språk har man ingen identitet.

 

Kl. 13 dags för lunchen, vi åt det goda aprah som förbereddes kvällen innan. Gruppen som var ansvarig för dagens lunch lagade även god dasisto. Efter lunchen började alla hjälpas åt med städningen i lokalerna. Lägret avslutades med kaffe ute på gården. Ett stort tack till alla underbara kvinnorna som var med på lägret. Det var en underbar helg.

 

Vid pennan Zekiye Cansu