Svenska utbildningssystemet

Måndag 17 juni 2019

Nursel Awrohum föreläste idag, den 17/6–2019 för asyldeltagarna om det svenska utbildningssystemet, från förskolan upp till Universiteten. Nursel tog upp om att skolverket är en myndighet med ansvar att styra, stödja den svenska förskolan upp till vuxenutbildningen

Nursel Awrohum föreläste idag, den 17/6–2019 för asyldeltagarna om det svenska utbildningssystemet, från förskolan upp till Universiteten. Nursel tog upp om att skolverket är en myndighet med ansvar att styra, stödja den svenska förskolan upp till vuxenutbildningen. Att skolverket arbetar för att alla barn och studenter ska få en utbildning som är likvärdig, god kvalitet, i ett tryggt samhälle och att skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheter med uppdrag från regeringen. Man sätter ramar för kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov samt allmänna råd. Att senare gör dem inspektioner, analyser, statistik för utveckling och förbättringsarbete och fortbildning för personal.

Hon tog även upp hur och när ett barn börjar och vilket år barnet erbjuds att gå på förskolan samtidigt nämnde hon också om förskoleklass, fritidshem vidare fram till grundskolan vad som krävs och hur det går till.

Sedan tog hon upp om gymnasieutbildningen och att den delas in i programgemensamma ämnen där det är inriktningar, programfördjupningar, individuell val och examensarbete. Nursel gick igenom dem gemensamma ämnen också. Vad som gäller i gymnasiesärskolan, hur långt är utbildningen och att den är frivillig för eleverna med speciella behov.

Nursel pratade om kommunala vuxenutbildningen, SFI, och högskolan kurser, utbildningar, hur det går till samt vad som gäller för att kunna delta i dessa utbildningar.

Vidare i föreläsningen fick man höra om hur universitet och yrkeshögskolor går till, att man läser en mängd utbildningar, fristående kurser. Att man har stor frihet och tar egna ansvar. På universitetsstudier är CSN berättigade, yrkeshögskolan och även på gymnasiet. På yrkeshögskolan så nämnde hon några yrken man kan utbilda sig till.

Ett stort tack till Nursel för den kronologiska genomgången om det svenska utbildningssystemet.

Vid pennan Zekiye Cansu