I dag 100 årsdagen för kvinnlig rösträtt 2019

Fredag 24 maj 2019

Det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt för svenska medborgare oavsett kön och inkomst i kommunval. Rösträttsrörelsen startade i slutet av 1800-talet. Det var en politisk rörelse som kämpade för lika värda rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige.

 

 Det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt för svenska medborgare oavsett kön och inkomst i kommunval. Rösträttsrörelsen startade i slutet av 1800-talet. Det var en politisk rörelse som kämpade för lika värda rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige.

I början bestod rörelsen av olika organisationer men vid sekelskiftet började de politiska partierna driva rösträttsfrågorna. Den första motionen om olika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen år 1884 men motionen avslogs. Före år 1910 var det i stort bara män som hade rösträtt i kommunalval, och bara män var valbara. Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt enligt 1862 års kommunallagar. Det gällde de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över en viss nivå eller en viss egen förmögenhet.


Den 17 december 1918 gick första kammaren med på en rösträttsreform som nu gjorde det möjlig för kvinnor att rösta och bli folkvalda. Med de nya reglerna hölls det allra första riksdagsvalet 1921 där alla myndiga, svenska medborgare fick rösta och 5 kvinnor valdes in i riksdagen.


26 maj är det val i EU och idag exakt 100 år sedan riksdagen beslutade att införa lika rösträtt för män och kvinnor. Måste hedra varje dag genom att alltid stå upp för jämställdheten i Sverige och I EU.

Jag måste lägga till här att vi påminns om rättigheter aldrig är självklara. Det är resultat av hårt arbete och kamp, det är något vi kvinnor och många andra aldrig får ta för givet eller att sluta kämpa för. Vi skall hedra 100 år av kvinnlig rösträtt genom att stå upp för samma värde som kvinnorättskämparna genom seklet har stått upp för. Därför kommer Assyriska Kvinnoförbundet fortsätter driva på jämlikhet och kvinnors rättigheter. Stå upp för rättvisa och lika värde för alla, Nu och Framtiden.

 

AKF vise Ordf Zekiye Cansu