Föreläsning för asyl-deltagare, om allemansrätten

Onsdag 20 mars 2019

Vi bjöd in Katarina Juhlin, till Assyriska Kvinnoförbundets asyl-projekt för en föreläsning om allemansrätten den 20 mars. Katarina började med prata om allemansrättens lag att det har funnits sedan 1500-talet, det fanns inte lagar då i Sverige men allemansrätten fanns för att kunna t ex gå plocka bär. 13 punkter som handlar om allemansrätten. Katarina föreslog att deltagarna läser upp i turordning dessa 13 code of conduct.

Föreläsning för asyl-deltagare, om allemansrätten

Vi bjöd in Katarina Juhlin, till Assyriska Kvinnoförbundets asyl-projekt för en föreläsning om allemansrätten den 20 mars. Katarina började med prata om allemansrättens lag att det har funnits sedan 1500-talet, det fanns inte lagar då i Sverige men allemansrätten fanns för att kunna t ex gå plocka bär. 13 punkter som handlar om allemansrätten. Katarina föreslog att deltagarna läser upp i turordning dessa 13 code of conduct.

-         Att man håller sig tillräckligt långt bort från någons hem.

-         Att man tältar bara så länge man får och där man får.

-         Att man inte eldar på klippor eller om det finns en brandrisk.

-         Att man tar med sig sitt skräpp och inte lämna det ute i naturen

-         Att man vet hur man gör med sina behov i skogen (gräv en grop om man måste uträtta sina behov. Toapapper ska grävas ner eller eldas)

-         Att man inte skall skada skog och mark

-         Att alltid stänga grinden (man får passera genom en grind eller över ett stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller så länge man inte kommer på någons privata tomt. Man skall aldrig glömma stänga grinden.

-         Att plocka bara de blommor som man får plocka.

-         Att man håller koll på vad som gäller när man är i ett skyddat område. I skyddat område som till exempel en nationalpark eller ett naturreservat finns skörskilda bestämmelser.

-         Att man har koll på sin hund

-         Att man alltid visar hänsyn mot djur och människor i naturen

-         Att man badar där man får och man lägger sin båt där det är ok.

-         Att man bör köra motorfordon där man får.

Deltagarna tyckte om att läsa och fick en större kunskap om allemansrätten. Allemansrätten är en fantastik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten och är en viktig del i den svenska kulturen. Man använder sig av allemansrätten när man går en promenad i skogen, kajak, klättrar eller att man sitter på ett berg/kulle och tänker. Man måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur Man får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Huvudregeln i allemansrätten inte störa och inte förstöra. På AKF:s vägnar, riktar vi ett stort tack till Katarina för en trevlig och intressant föreläsning.

AKF: s Vise Ordf. Zekiye Cansu