Hedra minnet av Naum Faik med öppet panel debbat: ADO, AKF

Söndag 3 februari 2019

AKF blev inbjuden av Assyriska Demokratiska Organisationen för hedra minnet av den assyriska författaren och nationalhjälten Naum Faik.


AKF blev inbjuden av Assyriska Demokratiska Organisationen för hedra minnet av den assyriska författaren och nationalhjälten Naum Faik.

 

Firandet öppnades med ett tal av Ninib Ablahad Lahdo och där efter sjöng Teglat Lahdo två sånger. Där efter fortsatte programmet med en frågestund mellan ADO Sverige sektions ordf. Sait Yildiz och AKF vise ordf. Zekiye Cansu, om Naum Faiks idéer och vart den assyriska rörelsen i Sverige är på väg.

 

Programmet avslutade med en sång av Ninib Ablahad Lahdo den berömda sången ´´Et´ bar othur Et´ir som skrevs av Malfono Naum Faik.

Det var en givande och intressant öppen debatt och alla som närvarade var aktiv delaktighet under hela debatten.

 

Vi i Assyriska Kvinnoförbundet vill passa på tacka Assyriska Demokratiska Organisationen och känner oss hedrade för att vi fick närvara och är väldigt tacksamma för tillfället och ser framemot flera tillfällen.

 

Vid intresse av debatten, så har ni möjlighet att läsa den här

 

Paneldebatt för att diskutera vart den assyriska rörelsen i Sverige är på väg efter 50 år i diasporan

 

Assyrier kom till Sverige som flyktingar för ca 50 år sedan, till det främmande och vackra landet Sverige, vi har kämpat med kärlek, grundade ARS, föreningar, fotboll och alla barn fick gå i skolan. Det fanns en stark enighet bland folket för att bilda opinion i Assyriska rörelsen, hela familjen kämpade aktiv för att ville visa våra kulter, vårt språk och att vi är en nation för européer och särskild till det svenska folket. . Det fanns Asirto (klan) som vi hade det med oss från mellanöster, de intellektuella personerna hade en vision och gemensam strategi för opinionsbildning för att utveckla verksamheten, enighet förstärkte Assyriska rörelsen. Samt att dem visste vad dem ville ha. Vi har åstadkommit ganska mycket under dessa 50 år. Men allt har inte varit lätt, det har funnits/finns problem, det fanns förhinder och det fanns oenighet mm, men alltid enigheten vann framför för att inte skada den Assyriska rörelsen.

Efter 50 år kan vi vara väldigt stolta över är att vi har åstadkommit mycket, vi har kommit väldigt långt när det gäller t.ex. utbildning, detta gäller både kvinnor och män i alla yrkeskategorier. Något jag måste påpeka negativt är att den Assyriska rörelsen är idag splittrade och det pågått i flera år tyvärr utan någon lösning. Detta påverkar hård det hela assyriska rörelsens verksamhet på alla möjliga sätt, vi alla har ett ansvar för assyriska rörelsens bästa. Vi måste tillsammans lösa problemet och se gemensamt framåt. Alla våra organisationer tror att de själva kan rädda Assyrien, men först och främst måste det finnas respekt och demokrati bland vårt folk i, i alla Assyriska rörelsen, dem i hemlandet samt alla andra organisationer här i Europa.

Vi måste enas på vissa frågor för att kunna samarbeta med våra frågor för den Assyriska rörelsen. Jag är övertygad om att alla organisationers mål är de samma. Vi måste lära oss av historien och allt vi gått igenom.

Vi har inte kunnat grunda en enda assyriska skola på 50 år, varken den Assyriska rörelsens eller kyrkan har lyckats med detta. Varför? Språket försvinner, kulturen påverkas negativt. 

Och vi får en svagare identitet utan en skola. Något annat jag vill ta upp är många av våra föreningsaktiviteter har minskat drastiskt och många föreningar har verken ungdoms styrelse eller kvinnosektioner. Varför? När det gäller de kapabla ungdomar, många gånger kommer dem i assyriska rörelsen med energi rik vilja, nya idéer och viljan för utveckling i den assyriska rörelsen men tyvärr måste säga att efter en kort tid vänder man ryggen till och lämnar rörelsen på grund av problemet som finns i rörelsen. Dem kan inte lägga tid på något som inte funkar, istället gör dem det dem kan på avstånd från rörelsen. Många av dagens ungdomar är väldigt passiva och är utanför det assyriska rörelsen och pratar inte ens vårt språk, man måste ställa oss frågan varför är det så?

 

Assyriska kvinnoförbundet vill se respekt, enighet, uppskattning, demokrati, samarbete bland alla våra organisationer, föreningar för att kunna göra mer, om inte vi var splittrade idag skulle vi ha kunnat göra mycket mer. Det finns inte ett folk, ett parti i någon riksdag i världen som är enade i alla frågor och det är bra ha olika idéer och tankar men kan enas om viljan och målet med att överleva som  nation i Assyrien och diasporan. Assyriska Kvinnoförbundet önskan är att kunna respektera varandra, komma med nya olika idéer för att kunna göra verksamhetsplaner. Det är viktigt att lägga en stabil grund för långsiktigt arbete, vi behöver varandra och enighet är viktig för att tillsamman är vi starkare. Vi måste tänka på vårt folk i hemlandet, vi måste ha framtida visioner och strategier, För att ha dem måste vi vara eniga.

 

Tiderna förändras och vi måste följa den och teknologin har utvecklat och våra intellektuella ungdomar har fantastiska karriärer framför sig, kan inte närvara i alla gånger på den assyriska rörelsens aktiviteter men måste ändå ha ett ansvar och stödja i mån de kan närvara i den assyriska rörelsen. Vi alla har ansvar när det gäller den assyriska rörelsen.

 

Idag har vi i Sverige cirka 50-100 st. kyrkor och inte en enda skola varför? Vi behöver en skola med endast assyrisk undervisning i alla ämnen så som t ex Finländare, för vårt språks levnad, kulter och framförallt vara stark i vår assyriska identitet.

Vi behöver inte mer Asirto utan behöver lobbyister, ansvariga organisations ledare, jurister, ekonomer, projektledare, läkare, professorer, dvs. professionella personer för att aktiv arbeta med frågor som berör vår existens i hemlandet och i diasporan, så som språk, identitet, Seyfo, barn och ungdomar, pensionerar mm.

 

En professor har fått Nobelpriset för att han stödde fattiga kvinnor. Kvinnorna fick pengar och mark för att odla ris och för att kunna mätta sina barn. Professor sa till kvinnorna när ni får över pengarna ni fått av mig så skall ni betala tillbaka ert lån. När dessa kvinnor sedan gick tillbaka till professor och betalade av sina lån gav professor dessa pengar till andra fattiga kvinnor.

På så sätt hade Professorn lyckats med flera 100 000 fattiga kvinnor som både mättade sina barn och fick barnen gå i skolan och det bidrar till att barnen fått/får en bättre framtid.

Vi behöver professorer och många Maun Faik

Tawdi sagi

 

AKF vise ordf. Zekiye Cansu