Inner Wheel vill veta mer om Assyriska Kvinnoförbundet

Onsdag 9 januari 2019

Inner Wheel är ett kvinnligt nätverk över hela värden. De verkar för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell förståelse. Inner Wheel träffas regelbundet under utvecklande och stimulerande former. De har ca 3900 medlemmar i 92 klubbar runt om i hela landet. Den första klubben bildades i England 1924. Nu finns de i 100 länder

 

Det var en kunnig och entusiastisk Rotary hustru som hette Mrs Margrette Golding som bildade Inner Wheel. De välkomnar alla kvinnor som delar deras värderingar i vänskap, hjälpsamhet och internationellt förståelse. Koppling och samarbete finns med Rotary. Inner Wheel har olika projekt runt om i världen t.ex. i Kenya har de ett projekt som skyddar kvinnor från könsstympning och ger de utbildning. Här i Sverige bekämpar de narkotikan genom att köper  in och utbildar hundar för att spåra narkotika och vapen. De har även ett projekt som ger stipendier till sjuksköterskor och undersköterskor som utbildar sig i demensvård.

 

De bjöd in AKF-ordförande Nursel Awrohum för att prata om Assyriska kvinnoförbundet verksamhet och berätta om assyriernas nuvarande situation i Syrien, Irak och Turkiet.  Jag tog tillfället i akt att berätta om Seyfo svärdets år 1915, om våra marker, kloster och kyrkor som konfiskeras av Turkiet och vår internationella konferensvi hade i Bryssel. Vi är våra systrars och barns röst mot omvärlden. Jag delade boken  om ”Seyfo var, när, hur”  för samtliga och deklarationspunkterna som vi har skrivit och spridit ut under EU-konferensen och Almedalsveckan till alla närvarande. Jag berättade om våldet och trakasserierna som görs mot vårt folk i Syrien, Turkiet och Irak. Jag berättade även om de olika aktiviteter som AKF gör här i Sverige så som möten, konferenser, veckoslutskurser, kvinnoläger, AKF-Asyl projekt, firandet av högtider, representantskapen, nätverken bland våra organisationer, demonstrationer mm. Alla verkade vara mycket intresserade och ställde många frågor.

Som tack för min insats har Inner Wheel satt in pengar på Narkotikahundprojektet.  Hundarna arbetar inom Tullverket och under 2015 gjordes 642 Narkotika- och dopingbeslag motsvarande 229 miljoner kronor.

Assyriska kvinnoförbundet önskar Inner Wheel lycka till med deras samhällsinsats

 

Text och bild: AKF ordf, Nursel Awrohum