Kultur och Hantverksfestival

Söndag 2 december 2018

SIOS:s Kvinnokommittén anordnade en aktivitet, Kultur och Hantverksfestival. Till denna aktivitet var alla Invandrar kvinnoorganisationerna inbjudna, bland annat Assyrisk Kvinnoförbundet var med på plats.

 

 

Alla organisationer hade reserverade bord, med sin flagga, man fick presentera sina handverk, hantverk som är typiska för respektive land. Exempel på det var: dockor, halsdukar, tavlor smycket mm. Assyriska kvinnoförbundet presenterade ett ”nål” arbete, ”Sharch”, ”Nakich”, både dessa var Hulya Gursec Sinemlis mammas handarbete, Aloho Mhasela.

AKF sålde som dem flesta andra organisationer olika efterrätter, Assyriska kvinnoförbundet hade med sig kakor, och bidraget kom ifrån de ansvariga i Södertälje förenings lokal, Fadi Jebbara. Stort tack för det!

Något annat som alla organisationer bjöd på var dans och musik från olika delar av världen Assyriska föreningen i Södertälje ställde upp med två stycken folkdanser och barnen var väldigt duktiga, ett stort tack till alla barnen och deras ansvariga lärare.

 

Det var många som närvarade och de gick runt från bort till bord och inspirerades allt internationellt hantverksarbete. För mig som deltog för första gången upplevde jag att det var en känsla av delaktighet och samhörighet, man ser hur viktig mångfald är och hur viktigt det är för jämställdheten.

 

Ett stort tack till SIOS:s kvinnokommitté och inte minst stort tack till allt det fina arbetet Hulya Gursac Sinemli utför.

 

AKF vise Ordf. Zekiye Cansu