AKF:s Asyl-projektet når målet!

Fredag 30 november 2018

AKF-Asyl projektet rullar framåt så som förväntat och en ökning av deltagare. Deltagare/studenter är väldigt glada över undervisningen dem får. Arsan Arsan som är ansvarig lärare är en kompetent lärare som är uppskattad av deltagarna.

Hans sätt att undervisa fångar upp studenternas intresse på ett positivt sätt, så att dem utvecklar sig i svenska språket. Varje gång man besöker dem ser man att dem gör framsteg i inlärningen, deras framsteg får en att känna sig både glad och hoppfull.

Studenterna når målet på bästa möjliga sett enligt projektets planeringsmål.

Utöver svenska undervisningen får de vara med på olika föreläsningar, som Nursel anordnar och då lyfts flera olika ämnen.

 

 Dem jag har varit med på handlade om hälsan av sjuksköterskan Suheyla Arslan och den senaste föreläsaren var ingen mindre än Kerstin Pettersson, som är språk pedagog och hennes föreläsning handlade om hur snabb man kan lära och utveckla sig i det svenska språket.

 

Kerstin har en lång erfarenhet av svenska undervisningen, från SFI och hennes metod beskrivning om inlärning var mycket uppskattad av studenterna.

Hon delade med sig utav flera webbsidor, för att kunna träna på prata, höra och tala.

 

AKF vise Ordf.

Zekiye Cansu