61 års Jubileum firandet av Assyriska Demokratiska Organisationen

Fredag 13 juli 2018

61 års Jubileum firandet av Assyriska Demokratiska Organisationen

Firandet startades med konferencier Teglat Lahdo och följdes av sångerna “Beth Nahrin Athri Wat” och “Turo di Izlo”. Programmet fortsatte sedan med att ADOs ordförande Gabriel Moushes höll ett tal med hjälp av Skype, från hemlandet Kamishly.

Gabriel Moushe berättade om ADOs kamp för vår identitet och våra rättigheter, som ADO kämpat under alla dessa 61 år och fortsätter att kämpa för. Han betonade särskild några viktiga tidpunkter i ADOs 61 årig historia och dess hårda kamp för frihet och existens under diktatoriska regimer i Syrien. Hans uppmaning till alla våra nationella och politiska organisationer för att ena vårt politiska och nationella budskap i syfte att uppnå vårt mål, som är att leva i frihet med ömsesidig respekt med olika folkgrupper i ett demokratiskt och jämlikt Syrien.

Gabriel Moushe avslutade sitt tal med att gratulera det assyriska folket och ADOs medlemmarna för grundandet av det första politiska organisationen bland vårt folk.

Efter Gabriel Moushes tal blev det en debatt mellan Sait Yildiz (ordförande för ADO Sverige sektionen) och Yalda Marokel (representant från Assyriska Demokratiska Rörelsen i Sverige sektion). Debatten handlade om; Vad har vi fått ut utifrån den irakiska valen, som ägde rum nyligen.

Ayfer Rhawi och jag närvarande vid firandet, vi önskar och hoppas att firandet fortsätta i många tusen år framåt, trots all orättvisor, diskrimineringar och konfiskeringar av våra mark som vårt folk utsätt för varje dag i hemlandet.

AKF önskar ADO mången glädje fyllda år och all lycka i sitt arbete, både här i Sverige och i hemlandet.

Assyriska Kvinnoförbundet uppskattar speciellt ert viktiga stöd till våra krigs drabbade systrar, ensammastående mammor och barn i hemlandet.

Vice ordf.

Zekiye Cansu