Föreläsning av Anna Melle

Torsdag 31 maj 2018

Senaste boken handlar om en assyrisk kvinnas livsöde Bokens handlar om hundraåriga armenisk/assyriska Merame och hennes mor Lusiye, som överlevde massakern 1915 och såldes som slav tolv år gammal till en äldre muslimsk man. Den nu hundraåriga kvinnan, Merame, som härstammar från området mellan floderna Eufrat och Tigris, tvingas lämna sitt hemland och bosätta sig i ett för henne främmande land, i Sverige. Boken skildrar även det assyriska folkets öde. Ett urfolk som har levt i Mellanöstern i mer än två tusen år i avsaknad av mänskliga rättigheter och utan eget land. Ett folk som upplevt folkmord och blivit förföljda och utsatta för övergrepp och förtryck fram till i dag.

Från Eufrat till Sverige handlar om en hundraårig armenisk/assyrisk kvinnas livsöde samt om hennes mor Lusiye,  den tolvåriga armeniska flickan som överlevde massakern år och sedan såldes som slav till en äldre muslimsk man år 1915. Den hundraåriga kvinnan, Merame, härstammar från ett område i närheten av floderna Eufrat och Tigris. Hon tvingas att som äldre lämna sina fäders land och bosätter sig i ett främmande land, Sverige, utan att kunna ett ord svenska och utan att ha kännedom om den svenska kulturen och vad som menas med integration.

Trots att Merame trivs i sitt nya land har hon förmedlat sin sista önskan till sin son att när hon lämnar denna värld får han flyga henne hem och begrava henne bredvid hennes man och hennes släktingar som vilar på kyrkogården i Midyat i Mesopotamien.

Boken skildrar även det assyriska folkets öde. Ett urfolk utan ett eget land som har levt i Mellanöstern i mer än två tusen år i avsaknad av mänskliga rättigheter. Ett folk som upplevt folkmord och blivit utsatt för förföljelser, våld och förtryck.

 

Assyriska kvinnoförbundet bjöd in till denna föreläsning och som var tänkt att det skulle ske i sammarbete med flera föreningar. AKC drog sig efter påtryckningar av familjen Dag som inte var nöjda med bokens innehåll samt Inana föreningen som tackade men kunde inte vara medarrangörer pga hög belastning av andra aktiviteter.  Det var ca 30 tal deltagande gäster på föreläsningen. Det var en livlig diskussion  om just innehållet av boken. Familjen Dag hade invändningar att Anna inte hade skrivit något om de 35 åren Merame levde hos sin dotter i Norsborg utan utgick från senaste månaderna hon levde hos sin son i Linköping. Det är bra att man har diskutera och att fria ordet uppskattas.

 

ordf: Nursel Awrohum