AKFs årsmöte 2018

Onsdag 28 mars 2018

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 24 MARS 2018 Assyriska kvinnoförbundet höll sitt årliga årsmöte, som var ett mellanårs informationsmöte, i Norrköping den 24 mars 2018. Till mötet kom närmare 40 medlemmar från olika delar av Sverige. Bland annat kom mötesdelegaterna från Göteborg, Linköping, Södertälje, Botkyrka och Norrköping. Ordförande öppnade mötet och sedan valdes Elisabeth Kavakcioglu till mötes ordförande och som mötes sekreterare valdes Sonya Aho.

Sedan flöt mötet på med i en god och positiv anda. Det blev mycket diskussion om verksamheten, omorganiseringen och medlemsvärvning. Till att närvara på årsmötet inbjöds både Ungdomsförbundet och Riksförbundet men tyvärr hörde inte någon representant av sig.

Ett inslag i mötesprogrammet var Akkad Saadi som var speciellt inbjuden dels för att tala om sitt arbete med Bet Kanu som han grundat och dels för att motta årets utmärkelse för sin insats. Han visade några exempel på produktioner som Bet Kanu arbetat med. Bland annat har de arbetat med att ta fram nätbaserade spel, tecknade filmer och appar som visar på bredden i deras arbete. Deras främsta mål är att utveckla språkinlärningsmaterial för barn, ungdomar och vuxna. Syftet är också att utveckla barnens assyriska språk genom olika digitala verktyg. De närvarande fick en genomgång av några av verktygen som de utvecklat.

Saadi berättade om hur han lämnade ett bra jobb och en lovande framtid i USA mot att flytta tillbaka till det krigsdrabbade Qamishli i Syrien. Han har tillsammans med några vänner startat företaget Bet Kanu i Qamishli. I dag är det en verksamhet som sysselsätter ett tio-tal ungdomar i staden. Det är unga duktiga förmågor som är väl bekant med internätvärlden, de skriver egna texter, ritar och tecknar egna animerade bilder samt använder bekantas egna sång röster. De använder båda assyriska dialekterna, öst- och västassyriska i både tal och skrift. All detta arbete gör de med mycket små medel och utan betalning. Det är mot den bakgrunden som Assyriska kvinnoförbundet idag tilldelar 2017 års utmärkelse till ”Bet Kanu” och utser dem till årets initiativtagare som dessutom jobbar under svåra förhållanden i Qamishli i hemlandet Syrien. Mötesdeltagarna var så imponerade över Bet Kanus arbete att de startade en spontan insamling till förmån för Bet Kanus verksamhet.

När årsmötet avslutades och presentationen av Bet Kanu var avklarad var det dags för lunch. Förbundet bjöd alla medlemmar på lunch.

Efter lunch fanns en programpunkt kvar. Nabil Barkino var inbjuden att tala om den Assyriska rörelsens (ADO) från att den grundades år 1957 till att den splittrades några decennier senare. Vi har bland vårt folk olika benämningar, det finns de som kallar sig assyrier, syrianer, kaldéer och araméer. Han menade att vi på senare år har splittrats mer än vi har förenats. Han anser att det därför är bra att gå in under Syrisk ortodoxa kyrkans tak och endast ägna sig åt kulturella aktiviteter. Men där fick Nabil Barkino mothugg och flera deltagare ifrågasatte Barkinos intensioner med föredraget. Många trycket på att vi inte är endast en religiös kristet folkgrupp utan att vi även är en grupp med nationell tillhörighet och en etnisk folkgrupp utan landsgränser.