Veckoslutskurs i Norrköping 30 okt - 1 nov 2015

Fredag 30 oktober 2015

Assyriska kvinnoförbundets veckoslutskonferens i Norrköping den 30 okt- 1 nov 2015 Assyriska kvinnoförbundets har haft en konferens som handlade om Migration och flyktingfrågan som är väldigt aktuella just nu.

Assyriska kvinnoförbundets veckoslutskonferens i Norrköping den 30 okt- 1 nov 2015 Assyriska kvinnoförbundets har haft en konferens som handlade om Migration och flyktingfrågan som är väldigt aktuella just nu. Syrien som töms på sin ursprungsbefolkning som är assyrier. Miljontals har flytt till grannländer och tusentals flyr till Europa och Europas gränser. Hur går det för de som är kvar i området, vad händer med de som tillfångatas av IS, vad är det flyktingarna går genom på färden hit, och vad händer med flyktingarna under asylutredningen. Vilket trauma de genomgår. Det är något som våra föreläsare kommer att belysa under lördagen den 31 oktober. Några förslag på vad regeringen ska göra för flyktingmottagandet. 1. Begäran om omfördelning från Sverige till andra länder 2. Lag för att alla kommuner ska ta emot 3. 10 miljarder kronor till kommuner och landsting Föreläsning om migration-och asylprocessen av: Kinora Awrohum, advokat Kinora berättade om Migration-och asylprocessen internationellt där UCHCRs handbok, FN Konventionen och Europeiska konventionen ena sidan och andra sidan Nationellt vad utlänningslagen, migration och asyrätten betyder. Till Migration hör arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visering. Till asylrätt hör flykting 4 kap.1§Utlänningslagen, skyddsbehövande 4 kap.2§ utlänningslagen samt övriga skyddsbehövande, synnerligen om ömmande omständigheter råder. Man gör ansökning hos Migrationsverket, beslutet kan överklagas hos Migrationsdomstolen och sista instans är Migrationsöverdomstolen. många av åhörarna hade släkt och vänner kvar eller på väg till Europa och ställde sina funderingar och frågor som Kinora besvarade på bra sätt. Föreläsning om mottagande av flyktingbarn i svenska skolan av: Katja Saado, skolsköterska Katja berättade hur det är att möta nyanlända barn i skolan. Hon ger de ett hälsosamtal som kan ta upp till en och en halv timme där man tar upp resväg, graviditet, förlossning, utveckling, skolgång, sjukdomar, vaccinationer samt komplitterande vaccinationer och provtagningar på vårdcentral. Många har upplevt en kris. Det kan vara flyktingkris eller utvecklingskris. Katja tog upp vad som händer psykologiskt hos barn vid krig och organiserat våld är grundläggande tryggheten försvinner. Många tvingas fly och skiljas från sina vårdnadshavare. Typiska symtom vid posttraumatisk stress är problem med minnet letar tecken på katastrof, uppmärksam på omgivningen och aggressivitet. Till sist gav hon oss lite statistik på hur det ser ut just nu i Södertälje.