Veckoslutskurs i Köping 27-28 okt 2018

Söndag 28 oktober 2018

 

 

 

 

 

Gabriel Moushe, människorättskämpen och ordföranden i ADO:

Det finns hopp om fredliga lösningar


 Gabriel Moushe, känd för sin kamp för mänskliga rättigheter i Syrien, var den sista föreläsaren på AKF:s veckoslutkurs i Köping 27-28 oktober. Han är även ADO:s ordförande. Han föreläste om skolsituationen i Gozarto, Qamisly. Han talade även om Syriens fredsprocess, som han deltagit i samt om ADO:s framtidsplaner. Gabriels Moushe började med att tacka Assyriska Kvinnoförbundet för inbjudan till veckoslutskursen och sedan började han med sin föreläsning. 


Under föreläsningen tog han upp tre punkter: 

1.  Om de senaste händelserna i Gozarto, Qamisly. 

2. Kriget i Syrien 

3. Kontakterna med våra organisationer

 

I Gozarto finns det två beslutfattande styren. Det ena är Basar och det andra är YDP. Det sistnämnda består av olika folkgrupper: araber, kurder, turkar och “davronoye”. Båda styren utövar administrativ kontroll. Till exempel, om du är läkare och vill starta din egen klinik måste du få tillstånd ifrån båda styren. Detta försvårar situationen för folket eftersom man måste betala skatt till båda. Gabriel berättade om de senaste oroligheterna i skolorna i Gozarto, Qamisly. Våra skolor grundades under 1930-talet av vår kyrka. Undervisningen fortsatte fram till 60-talet, då den dåvarande regimen stängde skolorna under en kort period men sedan fortsatte undervisningen igen. Det senaste från skolfronten är att YDP- styret ville visa sin makt över oss assyrier genom att tvinga oss att lyda deras beslut. De lade fram tre punkter som handlar om skollagar som vi måste ändra i vår skolundervisning. 

 

1.  att vår skolgrund skall ändras 

2. att lärarundervisningen inte är tillräckligt 

3. att kurdiska barn inte skall delta i dessa kolor

 

 Många assyrier har flytt till Europa och många kurdiska föräldrar har skickat sina barn till dessa skolor. På vissa skolor är kurdiska barn fler än assyrier och därför kräver kurder att vi måste ändra vår skollag. Dawronoye lyder under YDP, och de kom ut med nya böcker för undervisningen i våra skolor, men när kyrkan inte gick med på förslaget beslöt YDP att gå in i skolorna med vapen och stänga vissa skolor. Händelserna ledde till en stor oro bland vårt folk. Så nu arrangeras en stor demonstration av folket mot YDP:s beslut. Det kunde ha gått mycket värre men med mycket mod och skicklighet har man löst problemet tillsammans med alla organisationer, kyrkan och ADO. Så satte man sig ner tillsammans med YDP:s högsta ledning. De fick även stora påtryckningar från utlandet, från Frankrike, Tyskland samt ifrån sina egna politiker. Nu är problemet löst med skolundervisningen. Skolorna undervisar som tidigare, från klass 1–9. Det som är positivt för oss assyrier är att antal timmar i assyriska undervisningen ökat från 4 till 5 timmar.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att det hela handlar om att YDP vill ha makten över oss som är en minoritetsgrupp. Det pågår tyvärr mycket fult spel bland de som har makten då de inte vill att vi ska lyckas. Deras mål är se oss svaga, förtrycka, lågutbildade, men deras främsta mål är att försöka indoktrinera oss med sin ideologi. Undervisningsböckerna som undervisas idag är Nsebin Sheseltos och Davronoyes nytryckta böcker, Karabasi, och de innehåller ett stort antal bilder. Vi som är med i ADO måste ha dialog med alla organisationer. ADO är i opposition och YDP stödjer Asad regimen.  

Gabriel Moushe pratade också om inbjudan han hade fått från Tyskland, ett möte om den senaste politiska utvecklingen i Syrien. Det syriska folket är trött på kriget, de vill att landet skall byggas om på nytt. Enligt FNs Syriensändebud, representant Stefan De Misture krävs det att man bildar styrelser. Från regimen skall utses 50 representanter, 50 representanter utses av oppositionen, där Gabriel Moushe var en av dessa och 50 representanter ska vara sekulära. Sedan skall dessa bilda tre styrelser, en för parlamentet, en för infrastrukturen och en för de fängslade och flyktingarna. Många länder är inblandade och vår önskan är att FN och deklarationen 2254 skall påskynda fredsprocessen. Vi vill ha fred för det syriska folket och för de politiska fångarna i Syrien. Vår ambition i fredsprocessen i det nya Syrien är att hela folket ska få uppleva ett demokratiskt samhälle, lika rättigheter för hela folket och för oss assyrier.  

Gabriel Moushe är positiv ställd till dessa fredsmöten och har förväntningar om att året 2019 kommer att ge ett lovande resultat, att EU och de andra stormakterna ska stödja FN och 2254 -deklarationen. 

FN:s Syriensändebud, representant Stefan De Mistura har varit i Syrien och meddelat att han lämnar sin post.  Något som Gabi Moushe har nämnt är att bland dessa 50 representanter i oppositionen ingår även Ablahad Staifo och Lahdo, men han ingår i den parlamentariska styrelsen.  

Gabriel nämnde också att mötet i Riad var ett positiv möte, där han lämnade flera bra synpunkter om identitet, religion, sekulära rättigheter samt förslaget att acceptera minoriteter. Assyrier och alla närvarande var väldigt positiva till hans förslag. 

Gabriel Moushe påpekade att vi assyrier är i behov av personer som är högutbildade, som jurister och politiker. Vårt mål är att 30 % bör vara kvinnor i den konstitutionella kommittén som skall stifta den nya grundlagen. Han lyfte upp en assyrisk kvinna vid namnet Orshina Hanna. Hon var närvarade på ett möte i Libanon. Hon är en framgångsrik kvinna och hon gav ett mycket positiv intryck för de som deltog i mötet. Vi är stolt över hennes roll och ser framemot att flera kvinnor tar plats i samma roll. Gabriel Moushe kommer snart att åka till Grekland på nästa fredsmöte. Han berättade också om Assyriska Demokratiska Organisationens vision att alltid ha ett förhållande med alla våra organisationer, även om vi inte delar samma åsikter. Det är viktigt att samarbeta på vissa punkter som vi är överens om samt även med andra som vi lever med. Det är viktigt att ha dialog, vara öppen och transparant. ADO grundades 1957 och har sitt fäste i ett diktaturland. Många assyrier har flytt landet sedan kriget i Irak. Här i Europa spelade vi en stor roll för våra länder, Syrien, Turkiet och Irak. Våra organisationer, föreningar och ARS och deras styrelser gjorde mycket men tyvärr måste man säga att situationen nu ser helt annorlunda ut. 

När Saddam föll försökte ADO vara vid folkets sida. När det uppstod skolproblem i Syrien tog vi kontakt med Davronoye trots den kritik ADO fått. Vi tillkallade alla organisationer för att diskutera och hitta en lösning. Vi accepterar aldrig orättvisor mot vårt folk. 

Gabriel Moushe fick frågan om biskop Hanna är i liv. Svaret blev ja. 2011 var biskopen öppen mot regimen för de oskyldiga fångarna. Han kom ut med ett uttalande mot regimen och därför tror jag att han sitter i regimens fängelse. Biskop Hanna är en stark person, känd i hela världen och hade bra kontakter på en internationell nivå. 

Gabriel Moushe träffade flera riksdagsledamöter här i Sverige och informerade dem om den politiska utvecklingen och internationella diplomatiska ansträngningar som görs för att komma igång med processen som skall leda till en fredlig lösning i Syrien. Gabriel Moushe fick också svara på frågor samt vädjade om svenskt stöd till den konstitutionella kommittén som ska bildas enlig FN säkerhetsbeslut, 2254-deklarationen samt stöd för assyriernas rättigheter det nya Syrien.  

På AKF:s vägnar tackar vi Gabriel Moushe, ordförande i ADO, för en givande föreläsning och önskar honom all framgång i sitt arbete och framför allt i den syriska fredsprocessen.   

 

  AKF:s Vise Ordf. Zekiye Cansu