Veckoslutskurs i Bockaberg 1-3 maj 2014

Söndag 4 maj 2014

Assyriska Kvinnoförbundet anordnade en veckoslutskurs i Bockaberg 1-3 maj 2014.

Torsdag den 1:a maj

Vi anlände till kursgården på torsdag eftermiddag. Vi blev mycket besvikna över den dåliga standarden, men det blev trots allt bra stämning, som alltid, med assyriska kvinnor.
Efter middagen samlades vi och diskuterade frågor som är högaktuella bland vårt folk. Frågor som bröllop, samboförhållanden och att ungdomar flyttar hemifrån när de är singlar. Diskussionerna var högljudda, men givande. Alla hade väldigt olika åsikter. Man kommer ju trots allt från olika delar i Bethnahrin och har olika erfarenheter. Vissa av kvinnorna hade studerat långt ifrån deras hem, de hade bott själva och hade erfarenheter som de delade med sig av. Andra berättade om hur det var när deras barn flyttade hemifrån för att studera och vilka svårigheter de själva upplevde. Vad gäller samboförhållande konstaterade vi att många inte är mogna för det än. Vi kom även fram till att vi måste vara konsekventa med oss själva när det gäller pojkvän/flickvän, d.v.s. att det ska vara lika för båda könen.
En annan fråga som diskuterades var bröllopspriserna som skenat till den grad att ungdomar skräms av tanken på giftermål. Har man inte bra ekonomi eller har föräldrar som stöd, då är det verkligen svårt att kunna kosta på sig ett dyrt bröllop. Det är vårt ansvar som föräldrar att försöka minska de enorma kostnaderna och sluta begära så mycket av våra ungdomar. Vi får helt enkelt sluta överdriva med saker som inte behövs.
Efter dessa häftiga diskussioner så hade vi ett mycket trevlig samkväm med mycket skratt och en massa skämt.

Fredag den 2:a maj.

Dagens tema var:

• Varför är det så få assyriska kvinnor som gör politisk karriär?
• Hur kan man öka den assyriska kvinnans engagemang och delaktighet i politik, yrkes och föreningsliv?

Som föreläsare hade vi Rachel Hadodo. Rachel berättade om sin uppväxt i Södertälje om hur viktig det var för hennes föräldrar att hon och hennes syskon skulle få växa upp i föreningslivet och få ta del av den assyriska identiteten. Rachel har varit och är aktiv i den assyriska rörelsen. Hon har b.la varit assyriska riksförbundets ordförande innan hon flyttade till Göteborg för att forska inom sitt yrke som är socionom. Hon är klar med sin forskning och undervisar nu på socionomprogrammet på universitetet i Göteborg.
Rachel förklarade för oss att det finns strukturella frågor i samhället som vi inte kan påverka, samt att det finns hinder som också sätter hinder för oss, men vi får inte skrämmas av dessa. Vidare så förklarade hon att kvinnor har makt, men vi har svårt att använda den rätt.
Därför bör kvinnor vara mer strukturella och använda hjärnan istället för känslorna. Det är ju trots allt vi kvinnor som skapar framtida ledare, därför bör vi tänka på hur vi uppfostrar våra söner och döttrar. Vi skall ge båda samma villkor och hantverk för att klara sig i samhället. Rachel poängterade vidare att det är vi kvinnor som sätter barriärer för oss själva och att förväntningarna är höga på kvinnor, vi får helt enkelt inte misslyckas. Det är viktigt att kvinnor kan spelregler och vågar ta för sig och inte är konflikträdda. Vidare så förklarade hon att ensamma klarar vi inte att nå vår dröm, men tillsammans med våra män och söner så klarar vi av att nå den. Och om vi inte kan ta våra rättigheter så är det ingen som ger oss dem.

Lördag den 3:e maj

Kvinnorna vaknade och tog en lång promenad och sedan väntade den goda frukosten.
Klockan 10.00 fick vi besök av folkpartisten Maria Nilsson som står på 2:a plats på riksdagslistan. Hon kom inte i egenskap att prata om Folkpartiets politik utan hur man kan påverka politisk i olika frågor. Hon började med att presentera sig och vad hon har jobbat med tidigare.
Hon har jobbat på Liberala kvinnoförbundets kansli för ett jämställt samhälle.

• Hon har jobbat för rätten till abort
• Kvinnor rätt att utöva alla yrken
• Föräldraförsäkringen (män och kvinnor ska dela på föräldraförsäkringen)
• Jobba mot våld mot kvinnor
• Genus pedagogik i förskola
• Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur kan man politisk påverka genom sin organisation?

• Genom att rösta
• Opinionsbildning genom olika kanaler
• Gå med i olika partier

Hon gick igenom hur man går till väga när man vill påverka genom att ställa de rättafrågorna, vad, vem, hur och varför??
 
• Vad vill jag fråga?
• Vem är mottagaren?
• Hur vill vi driva vår fråga?
• Vilka frågor vill vi driva?
• Varför vill vi driva dessa frågor?
• Ta fram fakta kring frågan.
• Tydligt budskap
• Ge exempel
• Söka empati

Vi fick göra ett grupparbete kring en fråga som vi vill driva genom. Den ena gruppen tog upp emigrationen från mellanösten i allmänhet och från Syrien i synnerhet.
En annan grupp tog upp kvinnosituationen i Mellanöstern
En tredje grupp tog upp folkmordet Seyfo- frågan.
Vecka opinion genom demonstrationer, gå ut i media, rikta budskapet till beslutsfattare, namn insamlingar som kan tom bidra till folkomrösning i vissa frågor.
Man ska vara tydlig.  Det ska vara intresseveckande och relevant.
Sista kvarten hade vi frågestund och därefter lunch och hemfärd.  

Text av: Samira Touma och Nursel Awrohum