Till minnet av Naum Faik

Fredag 7 februari 2020

Den 7 februari uppmärksammades minnet av Naum Faik i assyriska kulterföreningen Botkyrka av Assyriska Demokratiska organisationen.

Den 7 februari uppmärksammades minnet av Naum Faik i assyriska kulterföreningen Botkyrka av Assyriska Demokratiska organisationen.

Dagen började med en tyst minut och därefter började Sait Yildiz, som är ADO:s Sverige sektions ordförande, att prata om Naum Faiks biografi och hans lära som spelade en stor roll i framväxten av det assyriska rörelsen, där ADO var en av dem första organisationer som uppmärksamma detta. Utöver Naum Faik nämnde Sait även Ashur Yousef samt flera andra assyriska upplysare.

Sait pratade även om de senaste händelserna som pågår just ny i hemländerna; Syrien, Irak och Turkiet samt om ADO:s kamp för vårt folks nationella, kulturella och politiska rättigheter i hela Bethnahrin.

En annan viktig punkt som Sait tog upp var att han uppmuntrade ungdomarna, kvinnor och män att ta ansvar och involvera sig i ADO organisationen.

Mot slutet av föreläsningen fick man ställa frågor kring vårt folk, bland annat om framtida situation mm.

Assyriska Kvinnoförbundet var inbjudna till detta meningsfulla evenemang där Ayfer, Samir och jag var med deltog i denna dag.

Vid pennan Zekiye Cansu