Till Assyria TV

Måndag 24 juni 2019

Assyriska kvinnoförbundet deltog i en konferens i Tyskland den 8-9 juni 2019. På konferensen höll en av AKF ledamöter ett tal och i hennes tal berättade hon om AKFs aktiviteter och en av de aktiviteterna var konferensen AKF gjorde år 2016 i Bryssel.

 I slutet av sitt tal sa ledamoten att Assyria TV ha inte skrivit något om konferensen vilket var fel. För det första Assyria TV skriver inte, de visar rörlig bild bara. Assyria Tv har visat om konferensen både före, under och efter.  AKF ringde Assyria TV och bad om ursäkt för uttalandet och ville följa upp och rätta till uttalandet men fick inte tid för att göra det. Nu gör vi det på vår hemsida. Assyriska kvinnoförbundets syfte och mål har alltid varit för enighet, ha förståelse och hitta samarbetsforum bland våra organisationer. Tillsammans är vi starka är vårt motto.

Med vänliga hälsningar

AKF styrelse